fbpx
Tuesday, September 26, 2023
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn HóaĐề thi thử THPTQG môn Hóa năm 2016 - THPT Lê Quý...

Đề thi thử THPTQG môn Hóa năm 2016 – THPT Lê Quý Đôn Lần 3

Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Cà Mau tổ chức thi thử lần 3 môn Hóa năm học 2015 – 2016 có đáp án, các em xem dưới đây:

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa

Đề thi thử THPTQG môn Hóa năm 2016 – THPT Lê Quý Đôn Lần 3

Câu 45:ChoElà triglixerit được tạo bởi hai axit béoX,Y(phân tử có cùng số nguyên tử cacbon và không quá ba liên kết π, M

X

< M

Y

, số molYnhỏ hơn số molX) và glixerol. Xà phòng hóa hoàn toàn 7,98 gamEbằng KOH vừa đủ thu được 8,74 gam hỗn hợp hai muối. Đốt cháy hoàn toàn 7,98 gamEthu được 0,51 mol CO

2

và 0,45 mol H

2

O. Phân tử khối củaX

   A.254.          B.256.          C.252.          D.250.

Câu 46:Hỗn hợp X gồm propin (0,15 mol), axetilen (0,1 mol), etan (0,2 mol) và hiđro (0,6 mol). Nung nóng X với xúc tác Ni một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào dung dịch AgNO

3

trong NH

3

dư, thu được a mol kết tủa và 15,68 lít (đktc) hỗn hợp khí Z. Khí Z phản ứng tối đa với 8 gam Br

2

trong dung dịch. Giá trị của a là

   A.0,16.         B.0,18.         C.0,10.         D.0,12.

Câu 47:Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe

3

O

4

và Fe(NO

3

)

2

tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO

4

1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 59,04 gam muối trung hòa và 0,896 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch NaOH dư vào Y thì có 0,44 mol NaOH phản ứng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong Xgần giá trị nào nhấtsau đây?

   A.3,5%.          B.2,0%.          C.3,0%.          D.2,5%.

Câu 48:Hòa tan hoàn toàn 216,55 gam hỗn hợp KHSO

4

và Fe(NO

3

)

3

vào nước được dung dịch X. Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO và Al

2

O

3

(trong đó oxi chiếm 64/205 về khối lượng) tan hết vào X, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa và 2,016 lít hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam gồm 5 khí (đktc), trong đó về thể tích H

2

, N

2

O, NO

2

lần lượt chiếm 4/9, 1/9 và 1/9. Cho BaCl

2

dư vào Z thu được 356,49 gam kết tủa. Giá trị của mgần giá trị nào nhấtsau đây? 

   A.21.          B.22.          C.19.          D.20.

Câu 49:Hỗn hợp X gồm C

3

H

6

, C

4

10

, C

2

H

2

và H

2

. Nung bình kín chứa m gam X và một ít bột Ni đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được V lít CO

2

(đktc) và 0,675 mol H

2

O. Biết hỗn hợp Y làm mất màu tối đa 150 ml dung dịch Br

2

1M. Cho 11,2 lít X (đktc) đi qua bình đựng dung dịch brom dư thì có 64 gam Br

2

phản ứng. Giá trị của V là

   A.17,92.         B.15,68.         C.13,44.         D.16,80.

Câu 50:Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều được tạo thành từ các amino axit có dạng H

2

NC

m

H

n

COOH. Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu được dung dịch chứa 8,19 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O

2

(đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO

2

, H

2

O, N

2

) vào dung dịch Ba(OH)

2

dư, sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam. Giá trị của mgần giá trị nào nhấtsau đây?

   A.35,0.         B.30,0.         C.32,5.         D.27,5.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 THPT Lê Quý Đôn

Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án
1 D 26 A
2 D 27 B
3 D 28 D
4 B 29 A
5 C 30 D
6 D 31 C
7 B 32 C
8 A 33 D
9 B 34 D
10 B 35 A
11 B 36 C
12 C 37 B
13 D 38 D
14 B 39 B
15 A 40 C
16 C 41 A
17 A 42 D
18 A 43 A
19 B 44 C
20 D 45 C
21 B 46 C
22 A 47 C
23 A 48 B
24 A 49 C
25 D 50 C

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular