fbpx
Wednesday, October 4, 2023
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn HóaĐề thi thử THPTQG Hoá học trường chuyên Đại học Vinh

Đề thi thử THPTQG Hoá học trường chuyên Đại học Vinh

DOWNLOAD

de-hoa-chuyen-dh-vinh-2017-lan-1.pdf

 ĐÁP ÁN

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 C 21 B 31 C
2 C 12 D 22 A 32 A
3 B 13 A 23 D 33 A
4 C 14 D 24 A 34 C
5 A 15 B 25 C 35 D
6 D 16 D 26 D 36 B
7 B 17 C 27 C 37 B
8 B 18 A 28 C 38 D
9 D 19 B 29 B 39 C
10 B 20 A 30 A 40 D

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular