Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Đề thi thử THPTQG Hoá học trường chuyên Đại học Vinh
Thursday, June 13, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn HóaĐề thi thử THPTQG Hoá học trường chuyên Đại học Vinh

Đề thi thử THPTQG Hoá học trường chuyên Đại học Vinh

DOWNLOAD

de-hoa-chuyen-dh-vinh-2017-lan-1.pdf

 ĐÁP ÁN

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 C 21 B 31 C
2 C 12 D 22 A 32 A
3 B 13 A 23 D 33 A
4 C 14 D 24 A 34 C
5 A 15 B 25 C 35 D
6 D 16 D 26 D 36 B
7 B 17 C 27 C 37 B
8 B 18 A 28 C 38 D
9 D 19 B 29 B 39 C
10 B 20 A 30 A 40 D

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular