Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Đề thi thử THPT Quốc gia môn VậtLý 2016 - Đề số 6
Thursday, June 13, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐề thi thử THPT Quốc gia môn VậtLý 2016 - Đề số...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn VậtLý 2016 – Đề số 6

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý được tổ chức thi thử lần thứ 6 theo cấu trúc mới nhất của Bộ GD&ĐT, các em tham khảo đề thi dưới đây.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2016 – Đề số 6

Câu 2:(ID:85672)Vật dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz. Tại một thời điểm vật có động năng bằng một nửa cơ năng thì sau thời điểm đó 0,05 s động năng của vật

A.bằng hai lần thế năng.               B.bằng thế năng

C.có thể bằng không hoặc bằng cơ năng.       D.bằng một nửa thế năng.

Câu 3:(ID:85673) Hai điểm M, N nằm cùng một phía của nguồn âm đặt tại A, trên cùng một phương truyền âm. Biết mức cường độ âm tại M và N lần lượt là L

M

=30 dB và L

N

=10 dB. Coi như công suất truyền âm không đổi và  âm truyền đi có tính đẳng hướng. Nếu nguồn âm  đó dặt tại điểm M thì mức cường độ âm tại N là

A.9 dB.          B.12 dB.        C.7 dB.          D.11 dB.

Câu 4:(ID:85675)Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở 20 trong thời gian 5 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q = 18 kJ. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là

Câu 5: (ID:85676)Đối với sóng cơ học, tốc độ truyền sóng …

A.phụ thuộc vào tần số sóng.

B.phụ thuộc vào bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.

C.phụ thuộc vào bản chất môi trường truyền sóng .

D.phụ thuộc vào chu kỳ, bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.

Câu 6:(ID:85677) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe iâng, khoảng cách giữa hai khe bằng 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Chiếu vào hai khe đồng thời 2 bức xạ có bước sóng λ

1

= 0,6 µm và bước sóng λ

2

chưa biết. Trong khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn đếm được 33 vạch sáng, trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Biết 2 trong 5 vạch trùng nhau nằm ở ngoài cùng của khoảng rộng nói trên. Bước sóng λ

2

bằng

A.0,45 µm.       B.0,55 µm.       C.0,75 µm.       D.0,65 µm.

Câu 7:(ID:85678)Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc bằng 5π (rad/s) ở nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s

2

, lấy π

2

= 10. Biết gia tốc cực đại của vật nặng a

max

> g. Trong thời gian một chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi của lò xo và lực kéo về tác dụng vào vật cùng hướng là t

1

, thời gian 2 lực đó ngược hướng là t

2

. Biết t

1

= 5t

2

. Trong một chu kì thời gian lò xo bị nén là

A.1/15 s.        B.2/15 s.        C.0,1 s.          D.0,15 s.

Câu 8:(ID:85679) Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200 gam, lò xo có độ cứng 10 N/m, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo giãn 10 cm, rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần, lấy . Trong khoảng thời gian kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì độ giảm thế năng của con lắc là:

A.48 mJ.         B.50 mJ.         C.32 mJ.         D.20 mJ.

Câu 9:(ID:85680)Tại điểm O trên mặt nước có một nguồn phát sóng theo những vòng tròn đồng tâm với bước sóng λ = 8 cm. Gọi (C

1

), (C

2

)lần lượt là hai đường tròn tâm O bán kính R

1

= 10 cm và R

2

= 20 cm. Gọi M là một điểm bất kì trên (C

1

). Gọi A, B, C, D là 4 điểm thuộc đường tròn (C

2

) sao cho AB và CD đều đi qua M và trên hai đoạn thẳng đó đều có 5 điểm dao động ngược pha với nguồn. Số điểm tối đa dao động vuông pha với nguồn trên đoạn AC là

A. 6.           B. 2.           C. 8.           D. 4.

 

Câu 11:(ID:85683)Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm cuộn dây, tụ điện C và điện trở thuần R mắc nối tiếp theo thứ tự đó. M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện, N là điểm nằm giữa tụ điện và điện trở thuần. Đặt vào hai đầu mạch điện áp ; điện áp hiệu dụng U

C

= 100(V); điện áp tức thời u

AM

sớm pha 5π/6 so với u

MN

, sớm pha 7π/12 so với u

MB

và sớm pha π/2 so với u

AB

. Điện áp cực đai U

0

có giá trị xấp xỉ là

A.193,2 V.       B.136,6 V.       C.51,76 V.       D.141,2 V.

Câu 12: (ID:85684)Một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính cảm kháng, giữ nguyên các thông số khác nếu giảm tần số dòng điện thì kết luận nào sau đây làsai?

A.Công suất tiêu thụ tăng đến cực đại rồi giảm

B.Tổng trở giảm, sau đó tăng

C.Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu tụ và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm

D.Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn cảm và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm

Câu 13:(ID:85686)Chọn câusai.

A.Khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ thì biên độ dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại.

B.Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào biên độ ngoại lực.

C.Dao động cưỡng bức là dao động điều hòa.

D.Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào mối quan hệ giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số dao động riêng của hệ.

Câu 14:(ID:85687)Một lăng kính có góc chiết quang A = 45

0

. Chiếu chùm tia sáng hẹp đa sắc SI gồm 4 ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lục và tím đến gặp mặt bên AB theo phương vuông góc, thì tia ló ra khỏi mặt bên AC gồm các ánh sáng đơn sắc (Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu lam là 

A.đỏ , vàng và tím     B.đỏ, vàng, lục và tím  C.đỏ, vàng và lục    D.tím 

Câu 15: (ID:85688) Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ dài , được treo tại nơi có gia tốc trọng trường g = π

2

m/s

2

. Kích thích cho con lắc dao động với biên độ nhỏ, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là

A.0,98 s.        B.1,2 s.          C.1 s.           D.1,5 s.

Đáp án đề thi thử  THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2016- Đề số 6

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular