fbpx
Wednesday, February 28, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý 2016 - Đề...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý 2016 – Đề số 5

Tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý đề số 5 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em thử sức với kỳ thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2016 – Đề số 5

Câu 1: (ID:79609)  Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây làkhông đổi theo thời gian?

A.Lực phục hồi, vận tốc, cơ năng dao động.             B.Biên độ, tần số, cơ năng dao động.

C.Biên độ, tần số, gia tốc.                    D.Động năng, tần số, lực hồi phục.

Câu 2: (ID:79610)Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là

A.động năng, thế năng và lực kéo về.         B.vận tốc, gia tốc và động năng.

C.vận tốc, động năng và thế năng.          D.vận tốc, gia tốc và lực kéo về.

Câu 3: (ID:79611) Phát biểu nào sau đây sai? Đối với dao động tắt dần thì

A.cơ năng giảm dần theo thời gian.                   B.tần số giảm dần theo thời gian.

C.ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.        D.biên độ dao động giảm dần theo thời gian.

Câu 4: (ID:79612)Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m

1

 = 600g. Ban đầu vật m

1

 nằm tại vị trí lò xo không biến dạng. Đặt vật nhỏ m

2

 = 400g cách m

1

 một khoảng 50cm. Hệ số ma sát giữa hai vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật m

2

 vận tốc bằng bao nhiêu để khi m

2

 đến găm chặt vào m

1

 làm cho cả hai vật cùng dao động theo phương của trục lò xo với biên độ lớn nhất là 6cm. Lấy g = 10m/s

2

A. 1,8m/s         B. 1,9m/s          C. 2m/s         D. 2,1m/s

Câu 5: (ID:79613)Hai nguồn phát sóng kết hợp S

1

, S

2

 cách nhau 12cm dao động theo phương trình u

S1

 = u

S2

 = 2.cos40pt (cm, s). Xét điểm M trên mặt nước cách S

1

S

2

 những khoảng tương ứng là d

1

 = 4,2cm và d

2

 = 9cm. Coi biên độ sóng không đổi và tốc độ sóng trên mặt nước v = 32cm/s. Giữ nguyên tần số f và các vị trí M, S

1

. Hỏi muốn điểm M nằm trên đường cực tiểu giao thoa thì phải dịch chuyển nguồn S

2

 dọc theo phương S

1

S

2

 chiều ra xa S

1

 từ vị trí ban đầu một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A. 0,36cm         B. 0,42cm        C. 0,6cm         D. 0,83cm 

Câu 7: (ID:79617)Một con lắc gồm quả cầu nhỏ khối lượng m = 200g và một lò xo lí tưởng, có độ dài tự nhiên , độ cứng k = 49N/m. Cho quả cầu dao đông điều hoà với biên độ 4cm xung quanh vị trí cân bằng trên đường dốc chính của một mặt phẳng nghiêng (góc nghiêng so với mặt phẳn ngang, giá đỡ phía trên). Lấy g = 9,8m/s

2

, bỏ qua mọi ma sát.Chiều dài lò xo thay đổi trong phạm vi:

A. từ 20cm đến 28 cm       B.từ 22cm đến 30cm

C. từ 24cm đến 32cm         D. từ 18cm đến 26cm

Câu 8: (ID:79619) Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nhỏ ở vị trí cân bằng, lò xo giãn 4cm. Kéo vật nhỏ thẳng đứng xuống dưới đến cách vị trí cân bằng 4cm rồi thả nhẹ (không vận tốc ban đầu) để con lắc dao động điều hòa. Lấy . Trong một chu kì, thời gian lò xo không dãn là:

    A. 0,20s          B. 0,13s         C. 0,05s           D. 0,10s

Câu 9: (ID:79620)Khi một vật dao động điều hoà thì véc tơ vận tốc

A. luôn đổi chiều khi đi qua gốc toạ độ      

 B. luôn cùng chiều với véc tơ gia tốc

C. luôn đổi chiều khi vật chuyển động đến vị trí biên  

 D. luôn ngược chiều với véc tơ gia tốc 

 Câu 10: (ID:79621)  Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. độ cao của âm phụ thuộc vào tần số của nguồn âm

B.Sóng âm chỉ truyền được trong không khí

C.Sóng âm và sóng cơ học có cùng bản chất vật lí

D. Sóng đàn hồi có tần số lớn hơn 20000Hz gọi là sóng siêu âm. 

Đáp án đề thi thử  THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2016- Đề số Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular