Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán THPT Hậu Lộc Lần 1 năm 2016

0
668

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2016 – THPT Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa được tổ chức thi ngày 19/1/2016, có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, các em theo dõi dưới đây:

Câu 5 (1 điểm)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x+y+z-1=0 và hai điểm A(1;-3;0), B(5;-1;-2). Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng (P) sao cho  đạt giá trị lớn nhất.

Câu 6 (1 điểm)

a) Giải phương trình 

b) có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất để có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10.Comments

comments