fbpx
Saturday, April 13, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn ToánĐề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 - Đề...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 – Đề số 4

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia đề số 4 năm 2016, được cập nhật vào thứ sáu ngày 2/10/2015.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2016 – ĐỀ SỐ 4

Thời gian: 180 phút


Câu 1 (2đ)Cho hàm sốy=f(x) = –x

3

+ 6x

2

– 9x + 2  có đồ thị là (C).

a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b, Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ thỏa mãnf”(x) = 18

Câu 2 (1đ)

a, Cho cosx = -3/5, (π < x < 3π/2). Tính giá trị của sin (x – π/6)

Câu 5 (1đ)Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , BC = 2a, AB = a và mặt bên BB’C’C là hình vuông . Tính theo a thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ và khoảng cách giữa hai đường thẳng AA’, BC’

Câu 6 (1đ)Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông ABCD . Biết điểm A có tung độ dương , đường thẳng AB có phương trình 3x + 4y – 18 = 0, điểm M (21/4; -1) thuộc cạnh BC , đường thẳng AM cắt đường thẳng CD tại N thỏa mãn BM.DN = 25 .Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD .

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 – Đề số 4

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular