Dưới đây là Đề thi thử THPT quốc gia Môn Toán năm 2016 _THPT Nguyễn Tất Thành (HCM). Chúc các bạn học sinh ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này!

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

Môn Toán – Lần thứ 1

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số x3 + 3x2 + m (1)

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = -4.

2/ Xác định m để đồ thị của hàm số (1) có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn tam giác OAB vuông tại O (O là gốc tọa độ).

Câu 2 (0,5 điểm). Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)(z – i) + 2z = 2i.

de thi thu THPT quoc gia mon toan

de thi thu THPT quoc gia mon toan. 1png

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm I(-1;2;3) và mặt phẳng (P) có phương trình 4x + y – z – 1 = 0. Viết phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) và tìm tọa độ tiếp điểm M.

Câu 6 (1.0 điểm)

de thi thu THPT quoc gia mon toan. 2png

b/ Xét tập hợp E gồm các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau tạo thành từ các chữ số {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của tập hợp E. Tìm xác suất để phần tử chọn được là một số chia hết cho 5.

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = a, góc ABC =30, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là 60o. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác ABC đến mặt phẳng (SBC) theo a.

de thi thu THPT quoc gia mon toan. 3png

ĐÁP ÁN ĐỀ THI

de thi thu THPT quoc gia mon toan. 4png

de thi thu THPT quoc gia mon toan

de thi thu THPT quoc gia mon toan. 1png

de thi thu THPT quoc gia mon toan. 2png

de thi thu THPT quoc gia mon toan. 3png

de thi thu THPT quoc gia mon toan

de thi thu THPT quoc gia mon toan. 1png

de thi thu THPT quoc gia mon toan. 2png

de thi thu THPT quoc gia mon toan. 3png

de thi thu THPT quoc gia mon toan. 4png

de thi thu THPT quoc gia mon toan. 5png

Tổng hợp

Comments

comments