fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn SửĐề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 - THPT...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – THPT chuyên Nguyễn Huệ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội, các em xem chi tiết dưới đây:

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

NGUYỄN HUỆ

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN THỨ NHẤT

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN THI: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1 (3 điểm)

Trình bày những quyết định của Hội nghị Ianta ( 2-1945). Tác động của những quyết định này đến khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 2 (3 điểm)

Phân tích nguyên nhân Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Từ năm 1920 đến năm 1930, Người đã có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

Câu 3 (2 điểm)

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954), chiến thắng nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh” của quân Pháp? Hãy trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến thắng đó

Câu 4 (2đim )

Trong thời gian (1954 – 1975), đế quốc Mĩ đã tiến hành những chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam? Hãy so sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ”

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular