fbpx
Wednesday, February 28, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn SửĐề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 - Đề...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – Đề số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn lịch sử đề số 1 năm 2016 gồm có 4 câu, các em tham khảo đề thi dưới đây.

Câu I. (2,0 điểm) 

     Trình bày những thắng lợi của quân và dân Miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ.

Câu II. (3,0 điểm) 

    1. Trình bày diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975.

    2. Trình bày sơ lược phong trào cách mạng Lào từ năm 1945 đến 2000.

Câu III. ( 2,0 điểm)

Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ  trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Quân và dân ta đã chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ  như thế nào?

Câu IV. ( 2,0 điểm)

1. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Nguyên nhân nào là quan trọng nhất ?

2. Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – Đề số 1

Câu I (2,0 điểm) 

    Thắng lợi của quân và dân Miền Nam: Với tinh thần quyết chiến quyết thắng quân và dân Miền Nam đã giành được nhiều thắng lợi;

       – Mở đầu là chiến thắng Núi Thành Quảng Nam và Vạn Tường Quảng Ngãi ( 18/8/1965). Kết quả:…. mở ra cao trào “ tìm Mĩ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”

– Trong mùa khô 1965- 1966…ta loại khỏi vòng chiến đấu 104000 địch…

– Mùa khô 1966- 1967…ta loại khỏi vòng  chiến đấu 151000 địch.

 – Ở nông thôn phong trào phá ấp chiến lược, chống ách kìm kẹp của địch… Ở thành thị phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên của đồng bào phật tử…

– Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968… ta loại khỏi vòng chiến đấu 147000 địch… làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ, buộc phải tuyên bố phi Mĩ hóa chiến tranh xâm lược Việt Nam.( 1 điểm)

Câu II (3,0 điểm) 

    1. Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh…

 – Sau chiến dịch Tây Nguyên và Huế – Đà Nẵng địch co cụm về  Sài Gòn bộ chính trị quyết định mở chiến dịch đánh vào Sài Gòn, chiến dịch mang tên là chiến dịch Hồ Chí Minh.( 0.5 điểm)

 – Ngày 14 đến 16 tháng 4 ta đánh Phan Rang và giải phóng Phan Rang. Ngày 9 tháng 4 ta đánh Xuân Lộc đến 21/ 4 ta giải phóng Xuân Lộc.( 0.25 điểm)

      – 17 giờ ngày 26/4 ta nổ súng mở đầu chiến dịch, đánh vào các mục tiêu quan trọng của địch…(0.5 điểm)

      – Ngày 29/ 4 ta tổng công kích vào Sài Gòn. 10 giờ 45 ngày 30/ 4 xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập,bắt toàn bộ nội các Sài Gòn.Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 11 giờ 30 cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Ngày 2/ 5/ 1975 Miền nam hoàn toàn gjải phóng. ( 0.75 điểm)

   2.Cách mạng Lào từ 1945 đến năm 2000:

    – Từ 1945 -1954: (0.75 điếm)

+ Nhật đầu hàng đồng minh…nhân dân Lào nổi dậy …ngày 12/10/1945 Lào tuyên bố độc lập.

+ Tháng 3/46 Pháp quay lại xâm lược…nhân dân Lào đứng lên chống Pháp

+ Ngày 13/8/50 mặt trận Lào tự do và chính phủ kháng chiến Lào được thành lập…

+ Từ năm 1953 đến 1954…hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập …

    – Từ 1954- 1975: (0.75 điểm)

+  1954 đến đầu những năm 60 nhân dân Lào kháng chiến chống Mĩ giành được nhiều thắng lợi…

+ 1964- 1973 nhân dân Lào đánh bại các chiến lược chiến lược chiến tranh của Mĩ, buộc Mĩ và tay sai phải kí hiệp định Viên Chăn ngày 21/2/1973,lập lại hòa bình ở Lào.

+ Cùng với thắng lợi của cách mạng Việt Nam 30/4/1975 nhân dân Lào giành được chính quyền trong cả nước.

+ Ngày 2/12/1975 nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào chính thức thành lập.

   – Từ 1975- 2000: ( 0.5 điểm)

+ Bước vào thời kì xây dựng đất nước, nhân dân Lào đã giành được nhiều thành tựu bước đầu.

+ Từ 1986 Lào tiến hành công cuộc đổi mới, nền kinh tế được khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện.

Câu III. ( 2,0 điểm)

Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ  trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Quân và dân ta đã chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ  như thế nào?

1/ Chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt”của Mỹ ( 1961 – 1965)

    a. Hoàn cảnh: Cuối năm 1960, hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai bị thất bại => Mỹ đề ra và thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt”( 1961-1965) ở miền Nam Việt Nam.

    b. Âm mưu:

      – Chiến tranh đặc biệt: Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống “cố vấn” Mỹ, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ, nhằm chống lại lực lượng cách mạng và nhân dân ta, biến MN thành thuộc địa kiểu mới.

       – Âm mưu cơ bản:  chính sách “ dùng người Việt đánh người Việt”

    c. Thủ đoạn:

– Đề ra kế hoạch Stalây- Taylo, bình định miền Nam trong vòng 18 tháng.

        +  Tăng viện trợ quân sự cho Diệm, tăng cường cố vấn Mỹ và lực lượng quân đội Sài Gòn.

      + Tiến hành dồn dân lập “Ấp chiến lược”

      +  Mở nhiều cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành nhiều hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.

2/  Quân và dân ta đã chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ:

   a. Chủ trương của ta:

– Đáp ứng yêu cầu của cách mạng miền Nam:

     +  tháng 1 / 1961, Trung ương cục miền Nam ra đời

     +  tháng 2 / 1961, Quân giải phóng miền Nam thành lập.

     + Hình thức và phương pháp đấu tranh:  đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, nổi dậy tiến công địch trên ba vùng chiến lược ( rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị ) , bằng 3 mũi giáp công ( chính trị, quân sự, binh vận).

b. Diễn biến – kết quả:

* Mặt trận chống bình định:

   – Cuộc đấu tranh chống và phá Ấp chiến lược diễn ra gay go quyết liệt giữa ta và địch => Mĩ – nguỵ không thực hiện được kế hoạch Xtalây – Taylo

* Mặt trận quân sự:

  –  Ngày 2-1-1963, quân ta thắng lớn ở trận Ấp Bắc ( Mỹ Tho) => dấy lên phong trào “ Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” trên toàn MN.

  – Trong Đông – Xuân năm 1964 – 1965: ta giành thắng lợi ở Miền Đông Nam Bộ: Chiến thắng Bình Giã (2-12-1964) => tạo điều kiện để thắng lợi ở các chiến dịch: An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài => phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.

* Mặt trận chính trị:

   –  Phong trào diễn ra mạnh mẽ khắp các đô thị lớn Huế – Đà Nẵng – Sài Gòn nổi bật là cuộc đấu tranh của đội quân tóc dài, của các tín đồ phật giáo…

→ Góp phần đẩy nhanh quá trình suy sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm: Ngày 1.11.1963, Mỹ giật dây cho các tướng lĩnh Sài Gòn đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm. Chính quyền Sài Gòn lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Câu IV.( 2,0 điểm)

 1. Nguyên nhân thắng lợi…(2 điểm)

– Sự lãnh đạo của Đảng… (0.5 điểm).

– Nhân dân ta có lòng yêu nước…(0.25 điểm)

– Hậu phương Miền Bắc không ngừng phát triển…(0.25 điểm)

– Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương.(0.25 điểm)

– Sự giúp đỡ của các nước…(0.25 điểm)

– Nguyên nhân quan trọng nhất là: sự lãnh đạo của Đảng…(0.5 điểm)

   2.Mục tiêu hoạt động… (1 điểm)

– Xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác…(0.25 điểm)

– Thiết lập một khu vực hòa bình, tự do, trung lập ở Đông Nam Á

(0.25 điểm)

– ASEAN là tổ chức liên minh chính trị- kinh tế của khu vực. (0.5 điểm)

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular