fbpx
Saturday, April 13, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn SinhĐề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 - THPT...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 – THPT Lý Thái Tổ Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016, THPT Lý Thái Tổ tỉnh Bắc Ninh tổ chức thi thử lần 2 . Các em tham khảo đề thi và đáp án bên dưới:

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh

Câu 8:Dạng nào sau đây được coi là một sinh vật chuyển gen?

Đáp án đúng là:

A.1 và 3,6                                            B. 3 và 5                                    C.4 và 5                                         D.2 và 3,5

Câu 9:Ở người gen A: phân biệt được mùi vị. Gen a: không phân biệt được mùi vị. Nếu trong 1 cộng đồng tần số alen a=0,3 thì xác suất của một cặp vợ chồng đều phân biệt được mùi vị có thể sinh 3 con trong đó 2 con trai phân biệt được mùi vị và 1 con gái không phân biệt được mùi vị là?

A. 1,97%                                          B.9,94%                                        C.52%                                             D.1,12%

Câu 10: Các nhân tố tiến hóa phát huy vai trò chủ yếu trong quần thể có kích thước nhỏ nhỏ là:

A. Đột biến, di nhập gen           B. Đột biến, các yếu tố ngẫu nhiên

C.Đột biến, CLTN              D. Di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên

Câu 11: Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiêu hóa là

A. Đột biến                                       B.nguồn gen di nhập                            C.biến dị tổ hợp                             D. quá trình giao phối

Câu 12: Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp

A. Nhân bản vô tính                                     B. nuôi cấy tế bào, mô thực vật

C.dung hợp tế bào trần            D. nuôi cấy hạt phấn và noãn chưa thụ tinh

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 – THPT Lý Thái Tổ  Lần 2

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular