Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Đề thi thử THPT quốc gia Môn Ngữ Văn lần 3 năm 2016 – Trường THPT Chuyên Đại học Khoa học tự nhiên
Friday, June 14, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn VănĐề thi thử THPT quốc gia Môn Ngữ Văn lần 3 năm...

Đề thi thử THPT quốc gia Môn Ngữ Văn lần 3 năm 2016 – Trường THPT Chuyên Đại học Khoa học tự nhiên

Dưới đây là đề thi chính thức Đề thi thử THPT quốc gia Môn Ngữ Văn lần 3 năm 2016 – Trường THPT Chuyên Đại học Khoa học tự nhiên. Chúc các bạn học sinh ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này!

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – TRƯỜNG THPT CHUYÊN

MÔN THI: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

Phần I. Đọc hiểu(3.0 điểm)

Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3

“Một lần đi thăm một thầy giáo lớn tuổi, trong lúc tranh luận về quan điểm sống, một sinh viên đã nói:
– Sở dĩ có sự khác biệt là vì thế hệ các thầy sống trong những điều cũ kỹ của một thế giới lạc hậu, ngày nay chúng em được tiếp xúc với những thành tựu khoa học tiên tiến hơn nhiều, thế hệ các thầy đâu có máy tính, không có Internet, vệ tinh viễn thông và các thiết bị thông tin hiện đại như bây giờ…
Người thầy giáo trả lời:
– Những phương tiện hiện đại giúp chúng ta nhưng không làm thay đổi chúng ta. Còn điều em nói là đúng. Thời trẻ, những người như chúng tôi không có những thứ em vừa kể nhưng chúng tôi đã phát minh ra chúng và đào tạo nên những con người kế thừa và áp dụng chúng.
Cậu sinh viên chợt cúi đầu, im lặng.”
(Theo Hạt giống tâm hồn, tập 5, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)

Câu 1: Đặt nhan đề cho đoạn văn trên (0.5 điểm)

Câu 2: Theo cậu sinh viên, điều gì làm nên sự khác biệt về quan điểm sống giữa thế hệj của cậu và thế hệ của thầy giáo lớn tuổi? (0.5 điểm)

Câu 3: Hãy nêu quan điểm sống và sự lý giải của anh chị sau khi đọc xong văn bản trên bằng một đoạn văn ngắn (0.5 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi từ câu 4 đến câu 6

Ôi bóng người xưa, đã khuất rồi
Tròn đôi nắm đất trắng chân đồi.
Sống trong cát, chết vùi trong cát
Những trái tim như ngọc sáng ngời!

Đốt nén hương thơm, mát dạ Người
Hãy về vui chút mẹ Tơm ơi!
Nắng tươi xóm ngói, tường vôi mới
Phấp phới buồm dong, nắng biển khơi…

”Mẹ Tơm”-Tố Hữu

Câu 4: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên? (0.25 điểm)

Câu 5 :Anh (chị) hãy nêu nội dung chính của đoạn thơ trên(0.5 điểm)

Câu 6: Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ ” Sống trong cát, chết vùi trong cát / Những trái tim như ngọc sáng ngời!”

PHẦN II: LÀM VĂN (7.0 Điểm)

Câu 1(3.0 điểm)

Phải chăng lối sống thực dụng đang làm băng hoại đạo đức của con người; đặc biệt là giới trẻ hiện nay?

Viết một bài văn ngắn khoảng 600 từ Trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề nêu trên

Câu 2 (4.0 điểm)

Anh(chị) hãy phân tích làm nổi bật vẻ đẹp sử thi của hình tượng Tnu trong tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Thành Trung (Sách giáo khoa Ngữ Văn 12, tập 2, NXB Giáo Dục, 2008)

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular