fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2016 -THPT Quảng Xương...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2016 -THPT Quảng Xương Lần 1

Đề thi và đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 của THPT Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa tổ chức thi thử lần 1 vào ngày 19/1/2016.Các em tham khảo đề thi và hướng dẫn giải dưới đây:

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý

Câu 8: Dao động của một vật có biên độ giảm dần theo thời gian gọi là

A.dao động tự do     B. dao động tắt dần             C. dao động cưỡng bức   D.dao động duy trì

Câu 9: Một con lắc đơn vật có khối lượng vật nặng m dao động điều hòa với tần số f. Nếu khối lượng vật nặng là 2m thì tần số dao động của vật là:

A.2f                                B.4f               C.0,5f                                 D. f

Câu 10: chọn câu sai. Bước sóng của sóng cơ học là:

A. Quãng đường sóng truyền đi trong không gian 1 chu kì sóng

B. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng

C. Quãng đường sóng truyền đi trong thời gian 1 giây

D. Hai lần khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động ngược pha.

Câu 11: Cho dòng điện ba pha có tần số góc chạy qua động cơ không đồng bộ ba pha thì roto của động cơ quay với tốc độ góc

A. Bằng                                                                       B. lớn hơn 

C. Nhỏ hơn                                                                   D. lớn hơn hay nhỏ hơn  còn phụ thuộc vào tải của động cơ.

Câu 12: Hai nguồn phát sóng kết hợp A,B trên mặt chất lỏng dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng cùng tần số 50Hz và cùng pha ban đầu, coi biên độ sóng không đổi. Trên đoạn thẳng AB thấy hai điểm cách nhau 9cm dao động với biên độ cực đại. Biết vận tốc trên mặt chất lỏng có giá trị trong khoảng 1,5m/s <v<2,25m/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng đó là:

A. 1,75m/s              B.1,8m/s                                C. 2m/s                                D. 2,2m/s

Đấp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2016 -THPT Quảng Xương Lần 1


Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular