fbpx
Monday, December 11, 2023
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2016 - THPT Lý...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2016 – THPT Lý Thái Tổ lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 của THPT Lý Thái Tổ tỉnh Bắc Ninh tổ chức thi thử vào ngày 12/3/2016.Các em tham khảo đề dưới đây:

Câu 15.Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên

A.hiện tượng tự cảm                 B.Hiện tượng cảm ứng điện từ

C. hiện tượng tạo ra từ trường quay          D. hiện tượng quang điện.

Câu 16.Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, được rung với tần số 50Hz, trên dây ạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Tốc độ sóng trên dây là:

A.60 cm/s       B.75cm/s         C.15cm/s         D.12cm/s

Câu 17.Một con lắc đơn dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g=  (m/s2) với chu kì T=1s. Chiều dài l của con lắc đơn đó là:

A. 62,5cm          B.100cm           C.80cm          D.25cm

Câu 19.Phát biểu nào sau đây không đún với sóng cơ?

A.Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn

B.Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chân không

C. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất khí

D. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất lòng.

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular