fbpx
Monday, April 22, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn HóaĐề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 - Sở...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 – Sở GD Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 – Sở GD Vĩnh Phúc tổ chức thi ngày 16/1/2016, các em tham khảo đề thi và đáp án dưới đây:

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa

Câu 11: Hỗn hợp X gồm Al, Fe và Mg. Cho 15,5gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư, sau đó phản ứng thu được dung dịch Y và 8,96 lít NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc).Mặt khác cho 0.05mol X vào 500ml dung dịch H2SO4 0,5M thu được dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch NAOH dư rồi lấy toàn bộ kết tủa thu được đem nung nóng trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được 2gam chất rắn. Thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong X lần lượt là

A. 17,42%, 46,45% và 36,13%

B. 52,26% ; 36,13% và 11,61%

C. 36,135; 11;61% và 52,26%

D. 17,42%; 36,13% và 46,45%

Câu 12: điều chế ancol etylic từ 1 tấn tinh bột chưa 5% tạp chất trơ, hiệu suất của toàn bộ quá trình là 85%. Khối lượng ancol thu được là

A. 485,85kg                           B. 398,80 kg                                      C. 458,58kg                             D. 389,79kg

Câu 13: Thực hiện các thí nghiệm sau :

(1)  Thả một viên Fe vào dung dịch HCL

(2)  Thả một viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2

(3)   Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl3

(4)  Nối một dây Cu với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm

(5)  Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2

(6)  Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng.

Trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa học là

A. (1),(3), (5)    B.(1),(3), (4), (5)   C.(2), (4), (6)   D.(2), (3), (4), (6). 

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa – Sở GD Vĩnh Phúc 

Mã đề 214

1

D

2

B

3

B

4

C

5

B

6

A

7

A

8

B

9

B

10

B

11

C

12

A

13

D

14

C

15

B

16

D

17

A

18

C

19

A

20

B

21

D

22

C

23

C

24

D

25

D

26

D

27

B

28

C

29

B

30

C

31

A

32

D

33

C

34

A

35

D

36

D

37

A

38

C

39

B

40

A

41

C

42

A

43

C

44

D

45

A

46

A

47

B

48

A

49

D

50

A

Mã đề 214

1

D

2

B

3

B

4

C

5

B

6

A

7

A

8

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular