fbpx
Friday, April 12, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn HóaĐề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 THPT chuyên...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa, đề thi có đáp án để các em tiện so sánh kết quả đúng nhất.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa

Câu 44:Hòa tan hoàn toàn 3,84 gam Cu trong dung dịch HNO

3

dư, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Trộn lượng NO trên với O

2

dư, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và còn lại khí O

2

duy nhất. Tổng thể tích O

2

(đktc) đã phản ứng là

   A.0,896 lít.       B.0,672 lít.       C.0,504 lít.       D.0,784 lít.

Câu 45:Chất hữu cơXcó công thức phân tử C

7

H

8

O

2

, chứa vòng benzen, phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. Biết a molXtác dụng hết với Na, sinh ra a mol H

2

. Công thức củaX

   A.CH

3

-O-C

6

H

4

-OH.  B.C

6

H

3

(OH)

2

CH

3

.   C.HO-CH

2

-O-C

6

H

5

.  D.HO-C

6

H

4

-CH

2

OH.

Câu 46:Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO

3

)

2

, MgSO

3

bằng một lượng vừa đủ dung dịch H

2

SO

4

30%, thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y và dung dịch Z có nồng độ 36%. Tỉ khối của Y so với He bằng 8. Cô cạn Z được 72 gam muối khan. Giá trị của m là

   A.20.          B.10.          C.15.          D.25.

Câu 47:Chất khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính?

   A.NO

2

.         B.Cl

2

.           C.CO

2

.         D.SO

2

.

Câu 48:Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ  

   A.cumen.         B.stiren.         C.benzen.         D.toluen.

Câu 49:Hỗn hợp T gồm hai axit cacboxylic đa chứcXY(có số mol bằng nhau), axit cacboxylic đơn chứcZ(phân tử các chất có số nguyên tử cacbon không lớn hơn 4 và đều mạch hở, không phân nhánh). Trung hòa m gam T cần 510 ml dung dịch NaOH 1M; còn nếu cho m gam T vào dung dịch AgNO

3

trong NH

3

dư thì thu được 52,38 gam kết tủa. Đốt cháy hoàn toàn lượng T trên, thu được CO

2

và 0,39 mol H

2

O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 400 ml dung dịch Ba(OH)

2

1M, sau phản ứng không thu được kết tủa. Phần trăm khối lượng củaZtrong T là 

   A.54,28%.        B.62,76%.        C.60,69%.        D.57,84%.

Câu 50:Để khắc chữ lên thủy tinh, người ta dựa vào phản ứng

   A.SiO

2

  +  2NaOH  →  Na

2

SiO

3

  +  H

2

O.    B.SiO

2

  +  Na

2

CO

3

  →  Na

2

SiO­­

3

  +  CO

2

.

C.SiO

2

  +  2Mg  →  Si  +  2MgO.        D.SiO

2

  +  4HF  →  SiF

4

  +  2H

2

O.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 – THPT chuyên Lê Quý Đôn

MÃ ĐỀ CÂU HỎI ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÁP ÁN
357 1 B 26 D
357 2 C 27 D
357 3 B 28 C
357 4 A 29 D
357 5 C 30 B
357 6 A 31 A
357 7 B 32 A
357 8 A 33 D
357 9 A 34 C
357 10 A 35 D
357 11 C 36 B
357 12 C 37 D
357 13 B 38 B
357 14 A 39 C
357 15 C 40 A
357 16 B 41 D
357 17 D 42 B
357 18 A 43 C
357 19 A 44 B
357 20 B 45 D
357 21 D 46 A
357 22 B 47 C
357 23 C 48 D
357 24 B 49 C
357 25 C 50 D

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular