fbpx
Thursday, April 25, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn SinhĐề thi minh họa môn Sinh học THPTQG 2017

Đề thi minh họa môn Sinh học THPTQG 2017

de-thi-dap-an-hoa-hoc-minh-hoa-lan-3.pdf

81. A 91. A 101. B 111.A
82. B 92. C 102. A 112.A
83. A 93. C 103.C 113.A
84. C 94. B 104.A 114.B
85. D 95. B 105.D 115.D
86. D 96. C 106.A 116.D
87. D 97. B 107.C 117.D
88. C 98. A 108.A 118.D
89. B 99. D 109.C 119.D
90. B 100. C 110.D 120.D

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular