Đáp án đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh 2019 – Sở GD Quảng Nam

Đáp án mã đề: 401

       01. C; 02. C; 03. B; 04. D; 05. A; 06. B; 07. C; 08. D; 09. A; 10. B; 11. B; 12. B; 13. D; 14. B; 15. D; 16. B; 17. D; 18. A; 19. C; 20. B; 21. B; 22. C; 23. B; 24. D; 25. D; 26. C; 27. B; 28. B; 29. B; 30. B;

Comments

comments