Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán 2016 THPT Thạch Thành 1

0
238

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán của trường THPT Thạch Thành 1 năm 2016, các em tham khảo chi tiết bên dưới:

Câu 2 ( 2 điểm)

a)Xét tính liên tục của hàm số sau tại x = 2

\left\{\begin{matrix} \frac{x^{2}-5x+6}{x-2} khi x\neq 2 & \\ 3 khi x = 2 & \end{matrix}\right.

b)chứng minh phương trình –x3+ 2x2+ 7x + 1 = 0 có ít nhất 2 nghiệm trong khoảng (-1;4)

 

Comments

comments