Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2014
Tuesday, June 18, 2024
HomeLớp 11Đề trắc nghiệm và kiểm traĐề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT...

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2014

Đáp án & Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật Lý năm 2014 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cơ bản). Các em tham khảo

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật Lý năm 2014 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cơ bản)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 Điểm )

Câu 1: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là ?

A. Dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.

B. Dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.

C. Dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.

D. Dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

Câu 2: Trong các nhận định sau, nhận định nào về dòng điện trong kim loại là  đúng?

A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do ngược chiều điện trường;

B. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do cùng chiều điện trường;

C. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các ion âm cùng chiều điện trường;

D. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương cùng chiều điện trường; .

Câu 3:  Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

A. tăng 4 lần.                 B. tăng 2 lần.                 C. giảm 4 lần.                D. giảm 2 lần.

Câu 4: Một điện tích -1 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m  có độ lớn và hướng là

A. 9000 V/m, hướng về phía nó.                B. 9000 V/m, hướng ra xa nó.

C. 9.109 V/m, hướng về phía nó.                D. 9.109 V/m, hướng ra xa nó.

Câu 5:  Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. Vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.  B. Cường độ của điện trường.

C. Hình dạng của đường đi.                        D. Độ lớn điện tích bị dịch chuyển.

Câu 6: Một dòng điện không đổi có cường độ 3 A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5 A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thằng là

A. 4 C.                           B. 8 C.                 C. 4,5 C.              D. 6 C.

Câu 7: Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-4 C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 10-3 N thì chúng phải đặt cách nhau

A. 30000 m.                            B. 300 m.             C. 90000 m.                   D. 900 m.

Câu 8: Công của lực điện trường  dịch chuyển một điện tích – 2μC  ngược chiều một đường sức  trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là

A. 2000 J.                      B. – 2000 J.                   C. 2 mJ.                D. – 2 mJ.

Câu 9: Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện thế không đổi 200 V. Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là

A. 5000 V/m.                 B. 50 V/m.           C. 800 V/m.                   D. 80 V/m.

Câu 10:   Tụ điện là ?

A. Hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

B. Hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

C. Hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.

D. Hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.

Câu 11: Trong các nhận xét sau về công suất điện của một đoạn mạch, nhận xét nào không đúng ?

A. Công suất tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu mạch.

B. Công suất tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua mạch.

C. Công suất tỉ lệ nghịch với thời gian dòng điện chạy qua mạch.

D. Công suất có đơn vị là oát (W).

Câu 12: Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

A. Tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn;

B. Tỉ lệ nghịch điện trở mạch trong của nguồn;

C. Tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài của nguồn;

D. Tỉ lệ nghịch với tổng điện trở mạch trong và điện trở mạch ngoài.

Câu 13: Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp mỗi pin có suất điện độ 3 V và điện trở trong 1 Ω. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin là

A. 9 V và 3 Ω.      B. 9 V và 1/3 Ω.            C. 3 V và 3 Ω.               D. 3 V và 1/3 Ω.

Câu 14: Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω. Biết điện trở ở mạch ngoài lớn gấp 2 điện trở trong. Dòng điện trong mạch chính là

A. 1/2 A.               B. 1 A.                           C. 2 A.                           D. 3 A.

Câu 15: Bản chất của hiện tượng dương cực tan là

A. Cực dương của bình điện phân bị tăng nhiệt độ tới mức nóng chảy.

B. Cực dương của bình điện phân bị mài mòn cơ học.

C. Cực dương của bình điện phân bị tác dụng hóa học tạo thành chất điện phân và tan vào dung dịch.

D. Cực dương của bình điện phân bị bay hơi.

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 Điểm )

Bài 1: ( 2 Điểm ) Cho hai điện tích điểm q1 = 4.10­-7 C và q2 = 5.10-6 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng AB = 8 cm trong chân không. Tại điểm C người ta đặt điện tích điểm q3 = 2.10-7 C. Hãy tính độ lớn lực tổng hợp do q1 và q2 tác dụng lên q3. Biết AC = 2 cm , BC = 10 cm.

Bài 2 : ( 3 Điểm ) Cho mạch điện như hình vẽ sau: Bộ nguồn gồm 4 nguồn điện giống nhau có suất điện động và điện trở trong lần lượt là  = 3 V, r =0,5 . Các điện trở R1 = 2 , R2 =  3, R3 = 6 . Bình điện phân chứa dung dịch CuSO các điện cực làm bằng Cu có điện trở Rp = 6

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở và bình điện phân .

b) Tính khối lượng kim loại Cu bám vào catốt sau thời gian 32 phút 10 giây điện phân, biết ( ACu = 64 g/mol, n = 2, F = 96500 C/mol )

c)  Giả sử Rlà một biến trở có thể thay đổi giá trị từ 0 đến vài trăm

Hãy xác định giá trị của R2 cần thay đổi để cho lượng Cu bám vào catốt trong thời gian điện phân nói trên đạt giá trị lớn nhất.

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Vat Ly nam 2014 Truong THPT Nguyen Binh Khiem (Co ban)

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật Lý năm 2014 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cơ bản)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 Điểm )

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Vat Ly nam 2014 Truong THPT Nguyen Binh Khiem (Co ban)

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 Điểm )

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Vat Ly nam 2014 Truong THPT Nguyen Binh Khiem (Co ban)

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular