fbpx
Wednesday, June 7, 2023
HomeLớp 11Đề trắc nghiệm và kiểm traĐề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Sinh năm 2015...

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Sinh năm 2015 – Đề số 1

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Sinh năm 2015 – Đề số 1 giúp các em củng cố kiến thức chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Sinh năm 2015 – Đề số 1                   

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
1. Mạch gỗ thứ cấp của cây được hình thành nhờ:
a. Mô phân sinh ngọn.
b. Tầng sinh trụ của mô phân sinh bên.
c. Mô phân sinh lóng.
d. Tầng sinh vỏ của mô phân sinh bên.
2. Hoạt động nào sau đây là biểu hiện của sự phát triển?
a. Ra hoa.                  b. Đâm chồi.                             c. Đẻ nhánh.                 d. Lớn lên của thân.
3. Hai chất nào sau đây có tác dụng kìm hãm sinh trưởng của thực vật?
a. Auxin, Xitôkinin        b. Giberelin, axit abxixic              c. Phenol, auxin            d. Axit abxixic, phenol
4. Điều nói đúng về cây 2 lá mầm là:
a. Thân non có sinh trưởng thứ cấp
b. Thân trưởng thành có sinh trưởng sơ cấp
c. Thân không có sinh trưởng sơ cấp, chỉ có sinh trưởng sơ cấp
d. Thân non có sinh trưởng sơ cấp, thân trưởng thành có sinh trưởng thứ cấp
5. Chu kì sinh trưởng của cây một lá mầm thường kéo dài trong:
a. Dưới 1 năm.           b. Trên 1 năm, dưới 2 năm        c. Hai năm                    d. Nhiều năm
6. Bộ phận nào của cây không tổng hợp Auxin?
 a. Chồi non              b. Lá non                               c. Phôi hạt                    d. Mô biểu bì rễ
7. Mô phân sinh bên nằm ở bộ phận nào của cây?
a. Đỉnh rễ
b. Thân
c. Chồi đỉnh
d. Cả 3 đều đúng
8. Chất nào sau đây kích thích quả mau chin?
a. Êtilen
b. Axit Abxixic
c. Auxin
d. Giberelin
9. Điều đúng khi nói về Xitokinin là:
a. Được tổng hợp từ chồi ngọn của cây
b. Kìm hãm sự hóa già và kéo dài tuổi thọ của cây
c. Là tăng tỉ lệ hoa đực của cây
d. Bị mất hoạt tính do ánh sáng
10. Trong cây, lượng Axit Abxixic tăng lên mạnh nhất vào lúc nào?
a. Sau khi hình thành hoa
b. Ngay sau khi nảy mầm
c.  Khi chồi bên phát triển
d. Khi các tế bào rễ Nguyên phân
11. Chất nào sau đây gây già hóa cơ quan ở thực vật?
a. Êtilen
b. Axit Abxixic
c. Chất diệt cỏ
d. Xitokinin
12. Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây?
a. Tuổi của cây.
b. Hoocmon trong cây
c. Nhân tố môi trường
d. Cả 3 nhân tố trên
13. Hai loài cây nào sau đây thuộc loài cây ngày ngắn?
a. Cà chua và hướng dương
b. Củ cải đường và dâu tây
c. Đậu nành, thược dược
d. Cà phê và bắp
14. Loại chất nào sau đây có liên quan đến sự ra hoa của cây?
a.  Giberelin
b. Xitocrom
c. Xitokinin
d. Phitocrom
15. Lần lượt các giai đoạn trong chu kì phát triển của bướm là:
a. Trứng, nhộng, sâu, bướm
b. Bướm, trứng, nhộng, sâu
c.  Trứng, sâu, nhộng, bướm
d. Sâu, bướm, nhộng,  trứng
16. Tác dụng nào sau đây là của axit Abxixic?
a. Kích thích sự sinh trưởng của cành và lóng
b. Kích thích sự nảy mầm của hạt
c. Thúc đẩy quá trình phân chia tế bào
d. Thúc đẩy sự già hóa của các cơ quan
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
II.   PHẦN VIẾT:
Câu 1: Bổ sung kiến thức vào bảng sau:
Nhóm cây theo quang chu kì
Đặc điểm
Đại diện
Cây ngày ngắn
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Cây ngày dài
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Cây trung tính
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Câu 2:  Hoàn chỉnh các khái niệm sau:
Khái niệm
Kiến thức
Sinh trưởng ở thực vật
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Phát triển ở thực vật
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Sinh trưởng sơ cấp
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Sinh trưởng thứ cấp
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………

 

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular