https://pasca.itera.ac.id/wp-content/plugins/ https://dinkes.bogorkab.go.id/wp-content/sgcr/ https://land.ubiz.ua/assets/img/ https://inlislite.perpus.palopokota.go.id/cgacor/ https://www.kakamega.go.ke/nul/ http://journal.bmti.uz/sdana/ https://www.kungfuology.com/home/plugins/ https://ncc.potensi-utama.ac.id/wp-content/plugins/ https://iwors.fahutan.untan.ac.id/wp-content/fgacor/ https://designeroutletathens.gr/admin_assets/xqris/ https://sisule.dprd-bungokab.go.id/gacorx/ https://designeroutletathens.gr/admin_assets/sdana/ https://www.wartanusantara.org/
Đề thi - đáp án môn Vật lý THPTQG 2017
Friday, May 24, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐề thi - đáp án môn Vật lý THPTQG 2017

Đề thi – đáp án môn Vật lý THPTQG 2017

Cập nhật đề thi và bài giải môn Vật lý thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 23/6.

MÃ ĐỀ 201

DOWNLOAD ĐỀ THI 201 TẠI ĐÂY

1. D 2. B 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. B
9. A 10. B 11. C 12. B 13. A 14. C 15. C 16. B
17. C 18. C 19. B 20. C 21. B 22. B 23. 24. A
25. C 26. B 27. B 28. B 29. A 30. A 31. C 32. A
33. A 34. C 35. A 36. B 37. A 38. C 39. 40. C

 

MÃ ĐỀ 202

DOWNLOAD ĐỀ THI 202 TẠI ĐÂY

 1.D 2.B 3.B  4.C  5.D  6.A  7.A 8.B
 9.C  10.C 11.B 12.D 13.B 14.B 15.D 16.A
 17.D  18.D 19.A 20.A 21.A 22.C 23.C 24.D
 25.C  26.A  27.A  28.C 29.D 30.C 31.B 32.C
 33.C  34.D 35.A  36.B  37.B 38.D 39.A 40.A

 

MÃ ĐỀ 203

DOWNLOAD ĐỀ THI 203 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 204

DOWNLOAD ĐỀ THI 204 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 205

DOWNLOAD ĐỀ THI 205 TẠI ĐÂY

 

MÃ ĐỀ 206

DOWNLOAD ĐỀ THI 206 TẠI ĐÂY

 1. D 2. D 3. C 4. A 5. C 6. A 7. C 8. C
9. D 10. A 11. B 12. A 13. B 14. B 15. C 16. C
17. A 18. C 19. D 20. C 21. A 22. C 23. B 24. B
25. B 26. D 27. C 28. B 29. C 30. A 31. D 32. B
33. C 34. C 35. A 36. B 37. B 38. D 39. A 40. C

 

MÃ ĐỀ 207

DOWNLOAD ĐỀ THI 207 TẠI ĐÂY

 1.C  2.A 3.A 4.D 5.A 6.C  7.D 8.B
 9.B 10.D  11.C 12.D 13.C 14.A 15.A 16.A
17.A 18.B 19.C 20.D 21.B 22.A 23.A 24.B
 25.D  26.C  27.B  28.B 29.A 30.C 31.C 32.D
 34.D  35.C 36.B 37.D 38.C 39.D 40.A

 

MÃ ĐỀ 208

DOWNLOAD ĐỀ THI 208 TẠI ĐÂY

 1.D 2.C 3.D  4.C  5.A  6.D  7.D 8.B
 9.D  10.B 11.B 12.B 13.D 14.A 15.D 16.D
 17.C  18.C 19.C 20.D 21.D 22.D 23.B 24.D
 25.C  26.B  27.C  28.B 29.B 30.C 31.B 32.C
 33.D  34.A 35.B  36.B  37.D 38.D 39.C 40.C

 

MÃ ĐỀ 209

DOWNLOAD ĐỀ THI 209 TẠI ĐÂY

 1.A 2.B 3.B  4.C  5.D  6.A  7.B 8.C
 9.C  10.A 11.D 12.B 13.B 14.C 15.D 16.C
 17.D  18.A 19.D 20.D 21.C 22.B 23.C 24.D
 25.D  26.A  27.C  28.A 29.D 30.B 31.C 32.A
 33.B  34.C 35.A  36.C  37.B 38.A 39.A 40.C

 

MÃ ĐỀ 210

DOWNLOAD ĐỀ THI 210 TẠI ĐÂY

1.B 2.B 3.A  4.A  5.B  6.D  7.C 8.A
 9.A  10.C 11.B 12.C 13.D 14.B 15.A 16.A
 17.C  18.A 19.C 20.D 21.D 22.C 23.D 24.B
 25.D  26.B  27.A  28.C 29.A 30.A 31.B 32.C
 33.D  34.C 35.A  36.A  37.C 38.D 39.B 40.B

 

MÃ ĐỀ 211

DOWNLOAD ĐỀ THI 211 TẠI ĐÂY

 1. A 2. B 3. A 4. B 5. A 6. B 7. D 8. C
9. A 10. B 11. C 12. D 13. C 14. B 15. B 16. D
17. B 18. D 19. B 20. C 21. C 22. D 23. B 24. B
25. C 26. D 27. C 28. C 29. B 30. C 31. C 32. B
33. B 34. D 35. B 36. C 37. B 38. B 39. A 40. D

 

MÃ ĐỀ 212

DOWNLOAD ĐỀ THI 212 TẠI ĐÂY

 1. D 2. C 3. C 4. D 5. A 6. C 7. C 8. B
9. C 10. D 11. A 12. D 13. B 14. C 15. D 16. B
17. B 18. A 19. A 20. C 21. C 22. B 23. D 24. A
25. A 26. A 27. B 28. A 29. B 30. D 31. B 32. C
33. C 34. B 35. B 36. B 37. D 38. C 39. B 40. C

 

MÃ ĐỀ 213

DOWNLOAD ĐỀ THI 213 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 214

DOWNLOAD ĐỀ THI 214 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 215

DOWNLOAD ĐỀ THI 215 TẠI ĐÂY

1. C 2. C 3. B 4. A 5. A 6. D 7. D 8. D
9. B 10. C 11. B 12. A 13. C 14. A 15. C 16. C
17. D 18. A 19. B 20. A 21. A 22. A 23. C 24. C
25. D 26. D 27. A 28. A 29. D 30. C 31. D 32. C
33. C 34. D 35. A 36. D 37. D 38. D 39. A 40. C

 

MÃ ĐỀ 216

DOWNLOAD ĐỀ THI 216 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 217

DOWNLOAD ĐỀ THI 217 TẠI ĐÂY

1. A 2. B 3. B 4. B 5. B 6. B 7. C 8. C
9. C 10. B 11.D 12. A 13. C 14. D 15. D 16. D
17. C 18. A 19. B 20. A 21. A 22. D 23. C 24. A
25. D 26. C 27. D 28. C 29. D 30. C 31. C 32. A
33. D 34. B 35. B 36. D 37. B 38. A 39. A 40. A

 

MÃ ĐỀ 218

DOWNLOAD ĐỀ THI 218 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 219

DOWNLOAD ĐỀ THI 219 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 220

DOWNLOAD ĐỀ THI 220 TẠI ĐÂY

1. C 2. D 3. A 4. A 5. B 6. B 7. C 8. C
9. A 10. A 11.C 12. B 13. A 14. D 15. B 16. D
17. A 18. D 19. B 20. A 21. D 22. D 23. B 24. D
25. A 26. B 27. A 28. A 29. D 30. D 31. B 32. B
33. A 34. B 35. A 36. D 37. B 38. D 39. A 40. D

 

MÃ ĐỀ 221

DOWNLOAD ĐỀ THI 221 TẠI ĐÂY

1. A 2. D 3. C 4. A 5. D 6. B 7. D 8. C
9. A 10. C 11.C 12. B 13. B 14. A 15. B 16. D
17. A 18. D 19. B 20. D 21. A 22. B 23. A 24. A
25. D 26. B 27. B 28. A 29. B 30. A 31. B 32. D
33. B 34. D 35. B 36. B 37. A 38. D 39. A 40. C

 

MÃ ĐỀ 222

DOWNLOAD ĐỀ THI 222 TẠI ĐÂY

 1. B 2. B 3. B 4. D 5. C 6. B 7. D 8. A
9. B 10. D 11. B 12. D 13. A  14. D 15. D 16. A
17. C 18. D 19. A 20. B 21. C 22. A 23. A 24. B
25. A 26. A 27. D 28. B 29. B 30. D 31. B 32. A
33. C 34. A 35. A 36. B 37. A 38. D 39. C 40. C

 

MÃ ĐỀ 223

DOWNLOAD ĐỀ THI 223 TẠI ĐÂY

 1. D 2. A 3. A 4. D 5. A 6. C 7. D 8. A
9. C 10. B 11. C 12. C 13. C  14. B 15. A 16. D
17. C 18. D 19. A 20. B 21. B 22. B 23. A 24. C
25. D 26. B 27. B 28. A 29. C 30. D 31. B 32. A
33. A 34. B 35. A 36. A 37. A 38. D 39. C 40. A

 

MÃ ĐỀ 224

DOWNLOAD ĐỀ THI 224 TẠI ĐÂY

 1. D 2. A 3. B 4. C 5. B 6. C 7. A 8. C
9. B 10. A 11. D 12. D 13. A  14. A 15. D 16. C
17. C 18. D 19. D 20. C 21. A 22. A 23. A 24. C
25. B 26. B 27. C 28. D 29. A 30. A 31. C 32. A
33. A 34. C 35. C 36. D 37. D 38. C 39. C 40. D

 

Lời giải tham khảo toàn bộ 24 mã đề môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tham khảo Moon.vn

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular