https://pasca.itera.ac.id/wp-content/plugins/ https://dinkes.bogorkab.go.id/wp-content/sgcr/ https://www.elementbike.id/nul/js/ https://www.kakamega.go.ke/nul/ http://journal.bmti.uz/sdana/ https://ncc.potensi-utama.ac.id/wp-content/plugins/ https://designeroutletathens.gr/admin_assets/sdana/ https://pmb.stihmuhammadiyahkalianda.ac.id/images/nul/
Đề thi - đáp án môn Sinh học THPTQG 2017
Wednesday, May 29, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn SinhĐề thi - đáp án môn Sinh học THPTQG 2017

Đề thi – đáp án môn Sinh học THPTQG 2017

Cập nhật đề thi và bài giải môn Sinh học thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 23/6.

Mã đề 201

DOWNLOAD ĐỀ THI 201 TẠI ĐÂY

81. D 82. A 83. C 84. D 85. A 86. C 87. C 88. A
89. D 90. C 91. A 92. C 93. D 94. B 95. C 96. D
97. D 98. B 99. B 100. D 101. B 102. D 103. D 104. D
105. D 106. C 107. C 108. A 109. B 110. C 111. D 112. C
113. C 114. B 115. C 116. B 117. C 118. C 119. A 120. D

 

MÃ ĐỀ 202

DOWNLOAD ĐỀ THI 202 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 203

DOWNLOAD ĐỀ THI 203 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 204

DOWNLOAD ĐỀ THI 204 TẠI ĐÂY

Mã đề 205

DOWNLOAD ĐỀ THI 205 TẠI ĐÂY

81. D 82. C 83. C 84. D 85. A 86. D 87. B 88. C
89. A 90. D 91. D 92. A 93. C 94. B 95. C 96. C
97. A 98. D 99. B 100. A 101. D 102. D 103. B 104. A
105. B 106. B 107. D 108. A 109. A 110. B 111. B 112. D
113. C 114. D 115. B 116. C 117. A 118. 119. D 120. A

 

MÃ ĐỀ 206

DOWNLOAD ĐỀ THI 206 TẠI ĐÂY

 

MÃ ĐỀ 207

DOWNLOAD ĐỀ THI 207 TẠI ĐÂY

Mã đề 208

DOWNLOAD ĐỀ THI 208 TẠI ĐÂY

81. C 82. A 83. B 84. D 85. A 86. A 87. A 88. D
89. C 90. D 91. A 92. A 93. C 94. C 95. A 96. C
97. D 98. C 99. D 100. B 101. D 102. A 103. A 104. C
105. D 106. B 107. C 108. C 109. C 110. C 111. C 112. A
113. D 114. A 115. D 116. A 117. A 118. D 119. A 120. D

 

Mã đề 209

DOWNLOAD ĐỀ THI 209 TẠI ĐÂY

Mã đề 210

DOWNLOAD ĐỀ THI 210 TẠI ĐÂY


MÃ ĐỀ 211

DOWNLOAD ĐỀ THI 211 TẠI ĐÂY

81. B 82. C 83. B 84. A 85. D 86. C 87. D 88. A
89. C 90. C 91. D 92. D 93. B 94. B 95. C 96. A
97. D 98. C 99. D 100. D 101. C 102. A 103. A 104. B
105. D 106. D 107. C 108. A 109. C 110. D 111. D 112. D
113. C 114. A 115. C 116. A 117. D 118. A 119. D 120. A

 

MÃ ĐỀ 212

DOWNLOAD ĐỀ THI 212 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 213

DOWNLOAD ĐỀ THI 213 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 214

DOWNLOAD ĐỀ THI 214 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 215

DOWNLOAD ĐỀ THI 215 TẠI ĐÂY

81. C 82. C 83. A 84. C 85. A 86. D 87. C 88. A
89. D 90. D 91. A 92. B 93. D 94. B 95. B 96. D
97. B 98. B 99. A 100. D 101. A 102. C 103. B 104. D
105. A 106. B 107. D 108. B 109. A 110. B 111. D 112. B
113. D 114. A 115. A 116. A 117. D 118. A 119. B 120. D

 

Mã đề 216

DOWNLOAD ĐỀ THI 217 TẠI ĐÂY

Mã đề 217

DOWNLOAD ĐỀ THI 217 TẠI ĐÂY

81. C 82. A 83. D 84. A 85. B 86. A 87. A 88. A
89. D 90. B 91. C 92. D 93. A 94. B 95. C 96. B
97. A 98. A 99. D 100. A 101. C 102. C 103. B 104. C
105. A 106. D 107. A 108. C 109. D 110. B 111. C 112. C
113. B 114. C 115. D 116. D 117. B 118. B 119. D 120. B

 

MÃ ĐỀ 218

DOWNLOAD ĐỀ THI 218 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 219

DOWNLOAD ĐỀ THI 219 TẠI ĐÂY

Mã đề 220

DOWNLOAD ĐỀ THI 220 TẠI ĐÂY

81. A 82. B 83. B 84. D 85. A 86. D 87. A 88. C
89. D 90. B 91. D 92. A 93. C 94. B 95. B 96. A
97. C 98. A 99. A 100. C 101. B 102. D 103. C 104. C
105. A 106. C 107. C 108. D 109. B 110. C 111. A 112. A
113. C 114. B 115. C 116. C 117. B 118. C 119. A 120. A

 

MÃ ĐỀ 221

DOWNLOAD ĐỀ THI 221 TẠI ĐÂY

81. B 82. A 83. A 84. B 85. C 86. B 87. C 88. A
89. B 90. C 91. C 92. A 93. A 94. D 95. D 96. A
97. A 98. C 99. B 100. C 101. D 102. C 103. B 104. C
105. B 106. A 107. A 108. C 109. A 110. B 111. A 112. B
113. A 114. A 115. B 116. C 117. B 118. B 119. A 120. B

 

MÃ ĐỀ 222

DOWNLOAD ĐỀ THI 222 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 223

DOWNLOAD ĐỀ THI 223 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 224

DOWNLOAD ĐỀ THI 224 TẠI ĐÂY

Comments

comments

RELATED ARTICLES

20 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular