https://pasca.itera.ac.id/wp-content/plugins/ https://dinkes.bogorkab.go.id/wp-content/sgcr/ https://www.elementbike.id/nul/js/ https://www.kakamega.go.ke/nul/ http://journal.bmti.uz/sdana/ https://ncc.potensi-utama.ac.id/wp-content/plugins/ https://designeroutletathens.gr/admin_assets/sdana/ https://designeroutletathens.gr/admin_assets/sdana/
Đề thi - đáp án môn Hoá học THPTQG 2017
Tuesday, May 28, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn HóaĐề thi - đáp án môn Hoá học THPTQG 2017

Đề thi – đáp án môn Hoá học THPTQG 2017

Cập nhật đề thi và bài giải môn Hóa học thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 23/6.

MÃ ĐỀ 201

DOWNLOAD ĐỀ THI 201 TẠI ĐÂY

41. D 42. A 43. D 44. A 45. C 46. B 47. D 48. C
49. D 50. B  51.A 52. B 53. C 54. A 55. C 56. A
57. B 58. A 59. A 60. A 61. B 62. D 63. B 64. B
65. D 66. A 67. D 68. A 69. D 70. B 71. B 72. B
73. D 74. D 75. B 76. D 77. A 78. D 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ 202

DOWNLOAD ĐỀ THI 202 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 203

DOWNLOAD ĐỀ THI 203 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 204

DOWNLOAD ĐỀ THI 204 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 205

DOWNLOAD ĐỀ THI 205 TẠI ĐÂY

 41. B  42.A  43.D  44.C  45.D 46.D 47.B 48.D
 49.D  50.B  51.D  52.C  53.C  54.A  55.B  56.B
57.C  58.C  59.A  60.D  61.A 62.D  63.D  64.D
 65.A  66.B  67.C  68.D  69.B  70.C  71.D  72.A
 73.B  74.C  75.A  76.B  77.B  78.A  79.C  80.C

 

MÃ ĐỀ 206

DOWNLOAD ĐỀ THI 206 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 207

DOWNLOAD ĐỀ THI 207 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ: 208

DOWNLOAD ĐỀ THI 208 TẠI ĐÂY

41. B 42. C 43. A 44. B 45. C 46. A 47. D 48. D
49. D 50. B 51. D 52. D 53. D 54. B 55. C 56. D
57. A 58. C 59. C 60. A 61. C 62. D 63. A 64. A
65. D 66. D 67. D 68. C 69. C 70. C 71. A 72. A
73. C 74. A 75. C 76. C 77. A 78. C 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ 209

DOWNLOAD ĐỀ THI 209 TẠI ĐÂY

 41. B  42. C 43. D 44. C 45. A 46. B 47. A 48.B
 49. D 50. B 51. B 52. A 53. B 54. D 55. C 56. A
 57. D 58. A 59.C 60.B 61. C 62. D 63. B 64. A
 65. D 66. C  67. B 68. D  69. C 70. B  71. A  72. B
 73. D  74. A 75. D 76. A 77. C  78. A 79. C  80. D

 

MÃ ĐỀ 210

DOWNLOAD ĐỀ THI 210 TẠI ĐÂY

Mã đề 211

DOWNLOAD ĐỀ THI 211 TẠI ĐÂY

41. B 42. A 43. A 44. A 45. D 46. B 47. C 48. B
49. A 50. B 51. A 52. D 53. C 54. D 55. D 56. A
57. D 58. C 59. D 60. A 61. C 62. D 63. C 64. C
65. A 66. C 67. D 68. C 69. B 70. D 71. D 72. D
73. D 74. C 75. A 76. D 77. D 78. A 79. D 80. A

 

Mã đề 212

DOWNLOAD ĐỀ THI 212 TẠI ĐÂY

41. D 42. C 43. A 44. B 45. C 46. C 47. C 48. D
49. D 50. A 51. C 52. A 53. D 54. A 55. A 56. B
57. B 58. B 59. B 60. A 61. D 62. C 63. A 64. C
65. D 66. B 67. D 68. B 69. C 70. C 71. D 72. B
73. D 74. C 75. C 76. D 77. A 78. D 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ 213

DOWNLOAD ĐỀ THI 213 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 214

DOWNLOAD ĐỀ THI 214 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 215

DOWNLOAD ĐỀ THI 215 TẠI ĐÂY

 

MÃ ĐỀ 216

DOWNLOAD ĐỀ THI 216 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 217

DOWNLOAD ĐỀ THI 217 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 218

DOWNLOAD ĐỀ THI 218 TẠI ĐÂY

Mã đề 219

DOWNLOAD ĐỀ THI 219 TẠI ĐÂY

 41. D 42. B 43. C 44. C 45. D 46. C 47. B 48. D
49. D 50. A 51. A 52. A 53. A 54. A 55. C 56. C
57. D 58. B 59. B 60. D 61. C 62. A 63. C 64. C
65. D 66. C 67. B 68. D 69. D 70. A 71. B 72. B
73. D 74. B 75. A 76. A 77. A 78. C 79. D 80. B

 

MÃ ĐỀ 220 

DOWNLOAD ĐỀ THI 220 TẠI ĐÂY

 41. B 42. D 43. B 44. A 45. C 46. A 47. D 48. A
49. C 50. C 51. B 52. D 53. C 54. A 55. A 56. B
57. B 58. A 59. A 60. B 61. D 62. C 63. A 64. B
65. A 66. C 67. A 68. B 69. B 70. C 71. A 72. C
73. A 74. B 75. C 76. B 77. C 78. C 79. C 80. B

 

MÃ ĐỀ 221

DOWNLOAD ĐỀ THI 221 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 222

DOWNLOAD ĐỀ THI 222 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 223

DOWNLOAD ĐỀ THI 223 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 224

DOWNLOAD ĐỀ THI 224 TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular