Đề thi – đáp án môn Địa lý THPTQG 2017

0
76263

Cập nhật đề thi và bài giải môn Địa lý thuộc tổ hợp Khoa học xã hội sáng 24/6.

DOWNLOAD 24 mã đề thi môn ĐỊA LÝ chính thức từ Bộ

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 301

41.D 42.B 43.D 44.A 45.A 46.D 47.C 48.D
49.A 50.D 51.D 52.C 53.D 54.A 55.C 56.A
57.C 58.D 59.B 60.C 61.D 62.A 63.B 64.A
65.D 66.A 67.C 68.C 69.A 70.C 71.A 72.C
73.C 74.D 75.B 76.A 77.A 78.A 79.C 80.C

 

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 302

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 303

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 304

Comments

comments