fbpx
Monday, September 25, 2023
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ THPTQG –...

ĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ THPTQG – TẤT CẢ MÃ ĐỀ

*LƯU Ý: Phần đánh dấu trong bài của thí sinh không phải đáp án

Mã đề 205:

1. B  2. C  3. B 4. A 5. A 6. B 7. D 8. A
9. D 10. A 11. A 12. C 13. D 14. C 15. C 16. B
17. C 18. B 19. D 20. A 21. A 22. B 23. C 24. C
25. C 26. D 27. B 28. D 29. D 30. C 31. C 32. A
33. C 34. A 35. D 36. C 37. B 38. B 39. D 40. B

MÃ ĐỀ 210

Câu 1 – C

Câu 11 – D

Câu 21 – B

Câu 31 – A

Câu 2 – D

Câu 12 – D

Câu 22 – B

Câu 32 –

Câu 3 – A

Câu 13 – A

Câu 23 – B

Câu 33 –

Câu 4 – D

Câu 14 – B

Câu 24 – D

Câu 34 –

Câu 5 – C

Câu 15 – C

Câu 25 – C

Câu 35 –

Câu 6 – D

Câu 16 – B

Câu 26 – A

Câu 36 – B

Câu 7 – B

Câu 17 – D

Câu 27 – A

Câu 37 –

Câu 8 – C

Câu 18 – D

Câu 28 – C

Câu 38 –

Câu 9 – A

Câu 19 – B

Câu 29 – C

Câu 39 – B

Câu 10 – D

Câu 20 – C

Câu 30 –

Câu 40 – C

 

Xem đề vật lý THPT quốc gia: hỏi nhiều về điện, có kiến thức lớp 11 - Ảnh 1.

Xem đề vật lý THPT quốc gia: hỏi nhiều về điện, có kiến thức lớp 11 - Ảnh 2.
Xem đề vật lý THPT quốc gia: hỏi nhiều về điện, có kiến thức lớp 11 - Ảnh 3.
Xem đề vật lý THPT quốc gia: hỏi nhiều về điện, có kiến thức lớp 11 - Ảnh 4.

MÃ ĐỀ 206

Mã đề 206:

1. C  2. C  3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. D
9. B 10. C 11. B 12. C 13. A 14. C 15. A 16. B
17. B 18. D 19. B 20. B 21. A 22. A 23. A 24. C
25. B 26. D 27. A 28. C 29.  30.  31. A 32. A
33. D 34. A 35. C 36. A 37. D 38. C 39. B 40. B

Comments

comments

RELATED ARTICLES

18 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular