fbpx
Monday, February 26, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn SinhĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC THPTQG –...

ĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC THPTQG – TẤT CẢ MÃ ĐỀ

 

*LƯU Ý: Phần đánh dấu trong bài của thí sinh không phải đáp án

MÃ ĐỀ 222

81 D 82 A  83 D  84 B  85 C  86 C  87 B  88 B 
89 A 90 A  91 D  92 D  93 D  94 D  95 D  96 C 
97 C  98 A  99 B 100 B  101 D  102 A  103 A  104 D 
105 A  106 C  107 D  108 B  109 D  110 C  111 C  112 B 
113 C  114 D  115 A  116 A  117 C  118 C   119 D 120 B 

MÃ ĐỀ 218

 81 D 82 D  83 A  84 C  85 D  86 D  87 D  88 B 
89 D  90 B  91 D  92 B  93 B  94 C  95 B  96 D 
97 A  98 B  99 C  100 C  101 D  102 D  103 B  104 D 
105 A  106 B  107 C  108 A  109 C  110 B  111 B  112 C 
113 A  114 C  115 D  116 A  117 B  118 D  119 C  120 D 

MÃ ĐỀ 223

MÃ 208

 81 B 82 C  83 A  84 D 85 D 86 A  87 A  88 C 
89 C  90 B  91 A  92 C  93 B  94 A  95 D  96 C 
97 D  98 B  99 A  100 B  101 C  102 D  103 A  104 A 
105 A  106 D  107 C  108 C  109 C  110 A  111 D  112 B 
113 B  114 D  115 D  116 D  117 D  118A  119 A  120C 

Mã đề 213

 

 

 

MÃ ĐỀ 201

MÃ ĐỀ 206

81 C 82 B 83 C 84 C 85 D 86 D 87 B 88 B
89 B 90 A 91 B 92 A 93 D 94 C 95 B 96 C
97 C 98 A 99 A 100 C 101C 102 B 103 C 104 D
105 D 106 C 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120

 

MÃ ĐỀ 214

Bài giải đề thi môn Sinh học mã đề 214

 81. D  82 B  83 B  84 C 85 A 86 C 87 C 88 A
89 B 90 A 91 C 92 A 93 A 94 A 95 B 96 D
97 C 98 B 99 C 100 A 101 C 102 B 103 C 104 D
105 C 106 B 107 D 108 C 109 D

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular