ĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN LỊCH SỬ THPTQG – TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ

0
14791
* Lưu ý: Phần gạch trong đề thi là của thí sinh, không phải đáp án.
MÃ ĐỀ 302

1 B 2 B   3 C  4 D  5 D 6 C   7 B  8 A
 9 D  10 D  11 B  12 B  13 A  14 C  15 C  16 C
 17 A  18 B  19 D  20 B 21 C   22 D 23 D 24 A
25 B 26 B 27 A 28 C 29 A 30 D 31 A 32 A
33 D 34 A 35 C 36 C 37 A 38 B 39 D 40 C

 

MÃ ĐỀ 305

MÃ ĐỀ 306

MÃ ĐỀ 320 
MÃ ĐỀ 321

 

 

Comments

comments