Đề minh họa tiếng Anh thi THPT quốc gia 2017

1
681
Đề thi có 5 trang, gồm 50 câu trắc nghiệm làm trong 60 phút.

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Comments

comments