fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn ĐịaĐề minh họa thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2015...

Đề minh họa thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2015 – Bộ GD&ĐT

Dưới đây là đề thi chính thức Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia môn Địa lí năm 2015. Chúc các bạn học sinh ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA

KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: Địa lí

Thi gian làm bài: 180 phút.

Câu I.(2,0 điểm)

1. Trình bày hậu quả và các biện pháp phòng chống bão ở nước ta.

2. Chứng minh rằng sự phân bố dân cư nước ta chưa hợp lí. Tại sao dân số thành
thị Việt Nam ngày càng tăng nhanh?

Câu II.(3,0 điểm)

1. Chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta tương đối đa dạng.
Trình bày vấn đề phát triển công nghiệp khai thác dầu khí của nước ta.

2. Trình bày sự khác nhau về cơ cấu cây công nghiệp lâu năm giữa Trung du và
miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên. Nguyên nhân nào về mặt tự nhiên dẫn đến sự khác
nhau đó?

Câu III.(2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

1. Nêu tên các trung tâm du lịch quốc gia.

2. Chứng minh tài nguyên du lịch nhân văn nước ta đa dạng, phong phú.

Câu IV.(3,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH
CỦA NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2010

(Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Năm Tổng số Chia ra
Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ
2000 129,1 101,1 24,9 3,1
2010 540,2 396,7 135,2 8,3

1. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô giá trị sản xuất nông nghiệp và cơ cấu của nó
phân theo ngành ở nước ta năm 2000 và năm 2010.

2. Nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta năm
2000, 2010 và giải thích.

————–HẾT————-

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) trong khi làm bài.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular