Đề Văn gồm 2 phần đọc hiểu và làm văn, với thời gian làm bài tự luận 120 phút.

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Comments

comments