Đáp án chính thức từ Bộ GD đầy đủ 9 môn thi

89460

Đáp án chính thức 9 môn thi THPT Quốc Gia 2017 do Bộ Giáo dục công bố ngày 24/06/2017.

Môn Toán

Môn Tiếng Anh

Môn Ngữ văn

Môn Vật lý

Môn Hóa

Môn Sinh

Môn Sử

Môn Giáo dục Công Dân

Môn Địa