Đáp án – đề thi thử THPTQG 2019 môn Anh – Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3

0
2249
Question 1AQuestion 2CQuestion 3BQuestion 4BQuestion 5A
Question 6BQuestion 7BQuestion 8CQuestion 9CQuestion 10D
Question 11DQuestion 12BQuestion 13BQuestion 14CQuestion 15C
Question 16CQuestion 17AQuestion 18DQuestion 19DQuestion 20B
Question 21BQuestion 22CQuestion 23AQuestion 24DQuestion 25D
Question 26DQuestion 27DQuestion 28CQuestion 29BQuestion 30D
Question 31AQuestion 32AQuestion 33DQuestion 34BQuestion 35B
Question 36BQuestion 37BQuestion 38DQuestion 39AQuestion 40B
Question 41BQuestion 42CQuestion 43DQuestion 44BQuestion 45B
Question 46CQuestion 47BQuestion 48CQuestion 49BQuestion 50D

Comments

comments