fbpx
Sunday, June 11, 2023
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn ToánĐáp án - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020...

Đáp án – Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 lần 1 – THPT Quang Hà

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 lần 1 – THPT Quang Hà 

Mã đề 119Mã đề 220Mã đề 319Mã đề 420Mã đề 519Mã đề 620
Câu ĐACâu ĐACâu ĐACâu ĐACâu ĐACâu ĐA
11. A11. A11. C11. C11. A11. B
22. B22. C22. D22. B22. D22. C
33. A33. C33. B33. A33. B33. D
44. D44. A44. A44. B44. D44. C
55. C55. C55. B55. C55. B55. A
66. A66. B66. C66. D66. B66. C
77. C77. D77. A77. C77. C77. C
88. B88. D88. C88. D88. A88. D
99. C99. A99. A99. A99. A99. A
1010. D1010. C1010. C1010. D1010. D1010. B
1111. D1111. C1111. A1111. B1111. D1111. A
1212. B1212. A1212. B1212. A1212. C1212. C
1313. C1313. B1313. D1313. A1313. A1313. A
1414. B1414. A1414. A1414. B1414. A1414. C
1515. B1515. A1515. D1515. B1515. D1515. D
1616. D1616. D1616. C1616. C1616. B1616. D
1717. A1717. A1717. D1717. C1717. C1717. B
1818. D1818. B1818. B1818. D1818. C1818. D
1919. C1919. C1919. D1919. A1919. D1919. A
2020. C2020. D2020. A2020. A2020. B2020. D
2121. A2121. A2121. B2121. B2121. A2121. A
2222. C2222. B2222. A2222. D2222. B2222. A
2323. D2323. B2323. C2323. C2323. D2323. D
2424. B2424. D2424. A2424. D2424. D2424. C
2525. B2525. D2525. D2525. C2525. C2525. B
2626. C2626. C2626. A2626. D2626. B2626. D
2727. C2727. C2727. D2727. D2727. A2727. B
2828. D2828. D2828. C2828. A2828. D2828. B
2929. C2929. A2929. D2929. A2929. B2929. A
3030. D3030. A3030. B3030. B3030. C3030. B
3131. A3131. D3131. C3131. B3131. A3131. C
3232. D3232. C3232. B3232. D3232. B3232. D
3333. C3333. B3333. D3333. A3333. D3333. C
3434. C3434. A3434. C3434. B3434. A3434. B
3535. D3535. C3535. B3535. C3535. B3535. A
3636. B3636. B3636. D3636. D3636. C3636. B
3737. A3737. C3737. A3737. D3737. A3737. C
3838. B3838. C3838. B3838. B3838. D3838. B
3939. A3939. D3939. B3939. A3939. D3939. A
4040. D4040. D4040. C4040. C4040. A4040. B
4141. A4141. A4141. A4141. A4141. C4141. A
4242. B4242. B4242. C4242. D4242. C4242. C
4343. A4343. C4343. B4343. A4343. D4343. D
4444. B4444. D4444. D4444. C4444. A4444. B
4545. A4545. A4545. A4545. B4545. A4545. D
4646. D4646. B4646. C4646. D4646. D4646. C
4747. A4747. C4747. A4747. D4747. C4747. B
4848. D4848. B4848. D4848. B4848. A4848. A
4949. B4949. D4949. A4949. A4949. B4949. D
5050. A5050. A5050. C5050. A5050. D5050. B

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular