Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Danh sách 26 trường đại học xét tuyển khối A khu vực miền Bắc
Wednesday, June 19, 2024
HomeTin tuyển sinhDanh sách 26 trường đại học xét tuyển khối A khu vực...

Danh sách 26 trường đại học xét tuyển khối A khu vực miền Bắc

Danh sách tiếp tục được cập nhật các bạn lưu lại link thường xuyên theo dõi

STT Tên trường Ngành học Khối tuyển
1 Đại học Kiểm sát Hà Nội Luật A
2 Đại học Ngoại thương cơ sở phía Bắc Kinh tế A
Quản trị kinh doanh A
Tài chính ngân hàng A
Kinh doanh quốc tế A
Kinh tế Quốc tế A
Luật A
3 Học viện an ninh nhân dân Nghiệp vụ an ninh A
Công nghệ thông tin A
An toàn thông tin A
Luật A
4 Học viện kỹ thuật quân sự Công nghệ thông tin A
 Kỹ thuật phần mềm A
 Khoa học máy tính A
 Hệ thống Thông tin A
 Truyền thông và mạng máy tính A
 Điện, Điện tử A
 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A
 Kỹ thuật Cơ khí A
 Kỹ thuật Cơ điện tử A
 Kỹ thuật Xây dựng A
 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông A
 Công nghệ kỹ thuật hóa học A
 Công nghệ Thông tin A
 Công nghệ Điện, điện tử A
 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa A
 Kỹ thuật Cơ khí A
 Kỹ thuật Cơ điện tử A
 Kỹ thuật xây dựng A
5 Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Toán học A
Sư phạm Tin học A
Sư phạm Vật lý A
Sư phạm Hóa học A
Sư phạm Sinh học A
Sư phạm Địa lý A
Chính trị học A
Toán học A
Công nghệ thông tin A
Sinh học A
6 Đại học Thủy lợi Kỹ thuật công trình thủy A
Kỹ thuật công trình xây dựng A
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A
Công nghệ kỹ thuật xây dựng A
Quản lý xây dựng A
Kỹ thuật tài nguyên nước A
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A
Kỹ thuật công trình biển A
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A
Cấp thoát nước A
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ khí ô tô) A
Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành: Hệ thống điện; Tự động hóa) A
Kỹ thuật môi trường A
Kỹ thuật hóa học A
Thuỷ văn (chuyên ngành: Thủy văn và tài nguyên nước; Quản lý và giảm nhẹ thiên tai) A
Công nghệ thông tin A
Hệ thống thông tin A
Kỹ thuật phần mềm A
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp) A
Kế toán (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán xây dựng) A
Kinh tế A
7 Đại học Xây dựng Hà Nội Kỹ thuật công trình xây dựng A
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường) A
Cấp thoát nước A
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý môi trường) A
Kỹ thuật Công trình biển A
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng A
Công nghệ thông tin A
Kỹ thuật cơ khí A
Kỹ thuật trắc địa bản đồ A
Kinh tế xây dựng A
Quản lý xây dựng A
8 Đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân Hậu cần quân sự A
9 Đại học Luật Hà Nội Luật A
Luật kinh tế A
10 Trường sĩ quan lục quân 1 Chỉ huy tham mưu lục quân A
11 Đại học Hùng Vương Sư phạm Toán học Sư phạm Toán – Lý A
Sư phạm Vật lý A
Sư phạm Hóa học A
Giáo dục Tiểu học A
Kế toán A
12 Đại học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật cơ điện tử A
Kỹ thuật cơ khí A
Kỹ thuật hàng không A
Kỹ thuật tàu thủy A
Kỹ thuật nhiệt A
Kỹ thuật vật liệu A
Kỹ thuật vật liệu kim loại A
Công nghệ chế tạo máy A
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A
Công nghệ kỹ thuật ô tô A
Kỹ thuật điện-điện tử A
Kỹ thuật ĐK và TĐH A
Kỹ thuật điện tử-truyền thông A
Kỹ thuật y sinh A
Kỹ thuật máy tính A
Truyền thông và mạng máy tính A
Khoa học máy tính A
Kỹ thuật phần mềm A
Hệ thống thông tin A
Công nghệ thông tin A
Toán-Tin A
Công nghệ KT ĐK và TĐH A
Công nghệ KT điện tử-truyền thông A
Công nghệ thông tin A
Công nghệ sinh học A
Kỹ thuật sinh học A
Kỹ thuật hóa học A
Công nghệ thực phẩm A
Kỹ thuật môi trường A
Hóa học A
Kỹ thuật in và truyền thông A
 Công nghệ kỹ thuật hoá học A
 Công nghệ thực phẩm A
Kỹ thuật dệt A
Công nghệ may A
Công nghệ da giầy A
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp A
Vật lý kỹ thuật A
Kỹ thuật hạt nhân A
Kinh tế công nghiệp A
Quản lý công nghiệp A
Quản trị kinh doanh A
Kế toán A
Tài chính-Ngân hàng A
 LUH: Điện tử -Viễn thông,  với ĐH Hannover (Đức) A
NUT: Cơ điện tử, với ĐH Nagaoka (Nhật) A
G-INP: Thiết kế và quản trị hệ thống thông tin, với ĐH Grenoble (Pháp) A
LTU: Công nghệ thông tin, với ĐH Latrobe (Úc) A
VUW-IT: Kỹ thuật phần mềm, với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) A
VUW-M: Quản trị kinh doanh, với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) A
TROY: Quản trị kinh doanh, với ĐH Troy (Hoa kỳ) – Học bằng tiếng Anh A
UPMF: Quản trị doanh nghiệp, với ĐH Pierre Mendes France (Pháp) – Học bằng tiếng Pháp A
13 Trường sĩ quan đặc công Chỉ huy tham mưu đặc công A
14 Trường sĩ quan thông tin Chỉ huy kỹ thuật thông tin A
15 Trường sĩ quan pháo binh Chỉ huy tham mưu pháo binh A
16 Học viện tài chính Tài chính ngân hàng A
Kế toán A
Quản trị kinh doanh A
Hệ thống thông tin quản lý A
Kinh tế A
17 Đại học Thương mại Kinh tế A
Kế toán A
Quản trị nhân lực A
Thương mại điện tử A
Hệ thống thông tin quản lý A
Quản trị kinh doanh A
Marketing A
Tài chính – Ngân hàng A
18 Đại học công nghiệp Hà Nội Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử A
Công nghệ kỹ thuật Ôtô A
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (CNKT Điện) A
Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (CNKT Điện tử) A
Công nghệ kỹ thuật máy tính A
Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (CNKT Nhiệt lạnh) A
Công nghệ điều khiển và tự động hoá A
Hệ thống thông tin A
Công nghệ thông tin A
Kỹ thuật phần mềm A
Khoa học máy tính A
Kế toán A
Quản trị kinh doanh (QTKD, QTKD Du lịch) A
Tài chính ngân hàng A
Quản trị văn phòng A
Quản trị nhân lực A
Kiểm toán A
Công nghệ May A
Thiết kế thời trang A
Công nghệ kỹ thuật Hoá học (CNKT Hóa học, CNKT Hóa dầu) A
Công nghệ kỹ thuật Môi trường A
Việt Nam học ( Hướng dẫn du lịch ) A
19 Đại học Kinh tế Quốc dân 1. Kinh tế A
2. Kinh tế đầu tư (Dự kiến xin mã TS riêng) A
3. Kinh tế quốc tế A
4. Quản trị kinh doanh A
5. Quản trị khách sạn A
6. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A
7. Quản trị nhân lực A
8. Kinh doanh quốc tế A
9. Kinh doanh thương mại A
10. Tài chính – Ngân hàng A
11. Bảo hiểm A
12. Kế toán A
13. Marketing A
14. Bất động sản A
15. Hệ thống thông tin quản lý A
16. Luật A
17. Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) A
18. Kinh tế nông nghiệp A
19. Thống kê kinh tế A
20.Toán ứng dụng trong kinh tế A
21. Kinh tế tài nguyên A
22. Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) A
23. Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E- PMP) A
20 Học viện Hải quân Chỉ huy tham mưu A
21 Đại học Hàng Hải Khoa học Hàng hải A
Kĩ thuật điện tử, truyền thông A
Kĩ thuật điều khiển & Tự động hoá A
Kĩ thuật tàu thuỷ A
Kĩ thuật cơ khí A
Kĩ thuật công trình biển A
Kĩ thuật XD công trình giao thông A
Công nghệ thông tin A
Kĩ thuật môi trường A
Kĩ thuật công trình xây dựng A
Kinh tế vận tải A
Kinh doanh quốc tế A
Kinh tế vận tải A
Kinh doanh quốc tế A
Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa A
Công nghệ thông tin A
22 Đại học sư phạm Hà Nội 2 Sư phạm toán học A
Sư phạm Tin học A
Sư phạm Vật lý A
Sư phạm hóa học A
Sư phạm Sinh học A
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp A
Sư phạm Địa lý A
Giáo dục quốc phòng an ninh A
Quản lý giáo dục A
Chính trị học A
Toán học A
Công nghệ thông tin A
Sinh học A
23 Học viện ngân hàng Tài chính- Ngân hàng A
Kế toán- Kiểm toán A
Quản trị kinh doanh A
Hệ thống thông tin quản lí A
24 Đại học Mỏ Địa chất Kỹ thuật dầu khí A
Kỹ thuật địa vật lý A
Công nghệ kỹ thuật hoá học A
Kỹ thuật địa chất A
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A
Quản lý đất đai A
Kỹ thuật mỏ A
Kỹ thuật tuyển khoáng A
Công nghệ thông tin A
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A
Kỹ thuật điện, điện tử A
Kỹ thuật cơ khí A
Kỹ thuật công trình xây dựng A
Kỹ thuật môi trường A
Quản trị kinh doanh A
Kế toán A
25 Đại học Giao thông vận tải Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A
Kỹ thuật xây dựng A
Công nghệ thông tin A
Kỹ thuật cơ khí A
Kỹ thuật điện tử, truyền thông A
Kỹ thuật điện, điện tử A
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A
Quản trị kinh doanh A
Kinh tế A
Kinh tế xây dựng A
Khai thác vận tải A
Kinh tế vận tải A
Kỹ thuật môi trường A
Công nghệ kĩ thuật giao thông A
Kỹ thuật xây dựng A
Kỹ thuật xây dựng A
26 Đại học Điện lực Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A
Quản lý công nghiệp A
Công nghệ thông tin A
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A
Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông A
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A
Công nghệ kỹ thuật cơ khí A
Quản trị kinh doanh A

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular