fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải Toán 12 nâng caoĐại số - Chương 3 - Bài tập trắc nghiệm khách quan...

Đại số – Chương 3 – Bài tập trắc nghiệm khách quan 3

Bài 60 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

A. 9     B. 3   C. 81    D. 8

Lời giải:

Vậy khẳng định đúng là B.

Bài 61 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

A. e4     B. e4-1    C. 4e4     D. 3e4-1

Lời giải:

Bài 62 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Vậy khẳng định đúng là D.

Bài 63 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Diện tích hình phẳng nằm trong phần từ thứ nhất giới hạn bởi đường thẳng y = 4x và đồ thị hàm số y=x3 là:

A. 4   B. 5   C. 3   D. 3,5

Lời giải:

Với góc nhọn phần tư thứ nhất ta có x≥0 nên loại x = -2

Vậy khẳng định đúng là A.

Bài 64 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Diện tích hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất được giới hạn bởi hai đường thẳng y = 8x; y = x và đồ thị hàm số y=x3 là:

A. 12   B. 15,75   C. 6,75   D. 4

Lời giải:

Vậy khẳng định đúng là B

Bài 65 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Diện tích hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất giới hạn bởi đường thẳng y = 2x và đồ thị hàm số y=x2là:

Lời giải:

Vậy chọn đáp án A

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular