fbpx
Monday, December 11, 2023
HomeTin tuyển sinhĐại học Mỏ - Địa chất công bố chỉ tiêu tuyển sinh...

Đại học Mỏ – Địa chất công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2016

Đại học Mỏ – Địa chất công bố phương án và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016. Theo đó năm nay trường dự kiến tuyển 4.470 chỉ tiêu trong đó có 270 chỉ tiêu đào tạo tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và 120 chỉ tiE1nh Quảng Ninh.

Năm 2016, Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức tuyển sinh trên cả nước với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

– Các thông tin khác:

+ Chương trình tiên tiến chuyên ngành Lọc – Hóa dầu, hợp tác với trường đại học California UCDavis Hoa Kỳ, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của UC Davis, tuyển 60 chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển: dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Trường tổ chức đào tạo liên thông từ cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại h đại học.

Thông tin chi tiết tham khảo trên website của trường.

KTX: 2000 chỗ

Tên trường.

Ngành học.

Ký hiệu trường Mã ngành Môn thi/ xét tuyển Tổng chỉ tiêu
(1) (2) (3) (4) (5)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT MĐA 4470
Số 18 phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (04)38386214, (04)38389633

Website:www.humg.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học: 3680
Kỹ thuật dầu khí D520604 TOÁN, LÝ, HOÁ

TOÁN, LÝ, ANH

230
Kỹ thuật địa vật lý D520502 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

60
Công nghệ kỹ thuật hoá học D510401 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

100
Kỹ thuật địa chất D520501 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

350
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ D520503 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

300
Quản lý đất đai D850103 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

TOÁN, HÓA, SINH

TOÁN, VĂN, ANH

100
Kỹ thuật mỏ D520601 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

220
Kỹ thuật tuyển khoáng D520607 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

160
Công nghệ thông tin D480201 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

480
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá D520216 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

180
Kỹ thuật điện, điện tử D520201 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

240
Kỹ thuật cơ khí D520103 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

190
Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

350
Kỹ thuật môi trường D520320 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

TOÁN, HÓA, SINH

250
Quản trị kinh doanh D340101 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

TOÁN, VĂN, ANH

210
Kế toán D340301 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

TOÁN, VĂN, ANH

260
Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: 270
Kỹ thuật dầu khí D520604 TOÁN, LÝ, HOÁ

TOÁN, LÝ, ANH

50
Công nghệ kỹ thuật hoá học D510401 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

50
Kỹ thuật mỏ D520601 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

50
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá D520216 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

40
Kỹ thuật điện, điện tử D520201 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

40
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ D520503 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

40
Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh Quảng Ninh: 120
Kỹ thuật mỏ D520601 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

40
Quản trị kinh doanh D340101 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

TOÁN, VĂN, ANH

40
Kế toán D340301 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

TOÁN, VĂN, ANH

40
Các ngành đào tạo cao đẳng: 400
Công nghệ kỹ thuật địa chất C515901 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

40
Công nghệ kỹ thuật trắc địa C515902 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

40
Công nghệ kỹ thuật mỏ C511001 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

40
Kế toán C340301 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

TOÁN, VĂN, ANH

40
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá C510303 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

40
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

40
Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

40
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng C510102 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

40
Công nghệ thông tin C480201 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

40
Công nghệ kỹ thuật môi trường C510406 TOÁN, LÝ, HÓA

TOÁN, LÝ, ANH

TOÁN, HÓA, SINH

40

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular