1. Hình thức xét tuyển

Nhà trường tổ chức xét tuyển theo hai hình thức: Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT năm 2018 và xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT. Cụ thể:

–   Tại Trụ sở chính Hà Nội mã tuyển sinh DLX và Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh mã tuyển sinh DLS: Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPH quốc gia năm 2018.

–    Tại Cơ sở Sơn Tây mã tuyển sinh DLT: Tuyển sinh theo 02 phương thức: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPTQG năm 2018 và xét tuyển sử dụng kêt quả học tập ở bậc THPT.

2. Đối tượng xét tuyển

2.1.           Đối với hình thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPTQG

Đối tượng được nộp hồ sơ xét tuyên đợt 2 năm 2018 là những thi sinh đam bảo đầy đủ các điều kiện sau:

Thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường nào trong xét tuyển đợt 1 năm 2018.

Thí sinh đạt điểm xét tuyển theo thông báo và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống;

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

2.2.           Đối với hình thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT

Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển học bạ THPT: Thí sinh đã tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương và có tổng điểm 03 môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển của cả 3 năm THPT (06 học kỳ) đạt từ 99.0 điểm trở lên. Điểm ưu tiên sẽ được thực , hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Nguyên tắc xét tuyển

Nhà trường tổ chức xét tuyển theo từng tổ hợp môn thi/bài thi, xét tuyên từ tổng điểm cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh. Thí sinh trúng tuyên là nhũng thí sinh đạt mức điểm theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành đào tạo. Riêng tổ hợp Văn – Sử – Địa xét cao hơn so với các tổ họp khác là 0,5 điểm.

Comments

comments