Đại học Điện lực, Tài nguyên Môi trường Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 15

0
377
Mức điểm chuẩn của Đại học Điện lực dao động từ 15-20,25, của Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội từ 15-20.

Đây là ngưỡng tuyển tính theo đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3, không ưu tiên. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm ưu tiên kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Comments

comments