Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2018

10

Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2018

TT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển Tổ hợp xét tuyển
Xét theo KQ thi THPT QG Xét theo học bạ THPT
1 7340301 Kế toán 13,0 18 A00; A01; D01; D07
2 7340101 Quản trị kinh doanh 13,0 18
3 7340201 Tài chính ngân hàng 13,0 18
4 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 13,0 18
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 13,0 18
6 7520601 Kỹ thuật mỏ 13,0 18
7 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 13,0 18
8 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 13,0 18
9 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 13,0 18 A00; A01; D01; D07
10 7480201 Công nghệ thông tin 13,0 18
11 7520503 Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ 13,0 18
12 7520501 Kỹ thuật địa chất 13,0 18

Comments

comments