fbpx
Monday, February 26, 2024
HomeTin tuyển sinhCông an sẽ trực 24 giờ/ngày trong phòng lưu trữ bài thi...

Công an sẽ trực 24 giờ/ngày trong phòng lưu trữ bài thi THPT quốc gia

Theo dự thảo thông tư sửa đổi mới nhất, Bộ GD&ĐT sẽ có nhiều biện pháp để ngăn ngừa tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp để lấy ý kiến góp ý. Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia 2019 tăng cường trách nhiệm của cán bộ các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng trong tổ chức thi và bảo mật đề thi, bài thi.

Bộ GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì, đồng thời tăng cường giám sát bài thi tự luận.

Bộ GD&ĐT cũng điều chỉnh một số điều như: Thí sinh tự do và GDTX được bố trí dự thi tại một số điểm cùng học sinh  lớp 12, do giám đốc sở GD&ĐT quyết định.

Ghi hình tất cả quy trình sử dụng và bảo quản đề thi

Theo dự thảo, đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt, chắc chắn, có khoá và niêm phong (nhãn niêm phong phải đủ chữ ký của trưởng điểm và phó trưởng điểm thi, là người của trường ĐH, CĐ phối hợp). Chìa khóa do trưởng điểm thi giữ.

Mở niêm phong phải có chứng kiến của công an và những người ký nhãn niêm phong; đồng thời lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong. Biên bản phải có đủ họ và tên, chữ ký của trưởng điểm thi và những người chứng kiến.

Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ.

Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày. Thời gian tối thiểu lưu dữ liệu của camera thực hiện theo văn bản hướng dẫn. Có ít nhất một công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và một cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi của trường ĐH, CĐ thường trực đêm tại phòng trong thời gian đề, bài thi được lưu tại điểm thi.

Trường đại học chủ trì chấm thi trắc nghiệm

Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại các hội đồng.

Sở GD&ĐT địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, hệ thống máy tính, máy quét ảnh và các thiết bị phụ trợ đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn mỗi năm của Bộ GD&ĐT. Địa phương phối hợp lực lượng công an, bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn cho việc chấm thi trắc nghiệm.

Trưởng ban chấm thi trắc nghiệm là lãnh đạo trường ĐH, điều hành công tác chấm thi trắc nghiệm và chịu trách nhiệm trước trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia về thời gian, quy trình và chất lượng chấm thi. Cán bộ kỹ thuật phải am hiểu sâu về công nghệ thông tin và phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Chấm thi bằng phần mềm chuyên dụng của Bộ GD&ĐT

Theo dự thảo, các phiếu trả lời trắc nghiệm đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GD&ĐT cung cấp.

Ngay khi quét xong toàn bộ bài thi trắc nghiệm của hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu ảnh quét (đã được mã hóa) phải được sao lưu ra đĩa CD hoặc DVD thành ba bộ đĩa giống nhau, đóng gói niêm phong và bàn giao một bộ cho chủ tịch hội đồng thi lưu trữ.

Một bộ đĩa ban chấm thi trắc nghiệm lưu trữ, khi sử dụng các bộ đĩa này phải báo cáo ban chỉ đạo thi quốc gia. Một bộ đĩa gửi về Bộ GD&ĐT để quản lý và giám sát, đồng thời, gửi tệp dữ liệu ảnh quét dưới dạng mã hóa về Bộ GD&ĐT.

Trong quá trình xử lý kỹ thuật, mở niêm phong đĩa CD chứa dữ liệu chấm bài thi trắc nghiệm của Bộ GD&ĐT phải có sự giám sát của công an và tổ giám sát, lập biên bản mở niêm phong rồi mới tiến hành các bước tiếp theo.

Sau khi hoàn thành khâu xử lý kỹ thuật dữ liệu ảnh quét, tổ chấm thi trắc nghiệm mới được tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Ngay sau khi hoàn thành việc chấm toàn bộ bài thi trắc nghiệm của hội đồng thi, các tệp dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức phải được lưu vào ba bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của tổ giám sát, công an và lập biên bản.

Một đĩa gửi về Bộ GD&ĐT, một đĩa bàn giao cho chủ tịch hội đồng thi, một đĩa do trưởng ban chấm thi trắc nghiệm lưu trữ. Đồng thời, các đĩa này dùng để chuyển các tệp dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức qua hệ thống quản lý thi THPT quốc gia về Bộ GD&ĐT.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular