Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Chương IV - Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
Sunday, June 23, 2024
HomeGiải bài tập Lớp 11Giải bài tập Sinh học 11Chương IV - Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Chương IV – Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài 1 (trang 178 SGK Sinh 11): Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

Lời giải:

Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:

– Sinh sản vô tính: không có sự hợp nhất của các giao tử đực với giao tử cái. Con sinh ra giống nhau và giống hệt mẹ về di truyền.

– Sinh sản hữu tính: có sự hợp nhất của giao tử đực (n) với giao tử cái (n) để hình thành hợp tử (2n), hợp tử phát triển thành phôi và thành cá thể mới mang thông tin di truyền của cả bố và mẹ.

Bài 2 (trang 178 SGK Sinh 11): Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?

Lời giải:

* Ví dụ về vài loài động vật thụ tinh ngoài: cá chép, cá cờ, cá rô, ếch đồng, tôm, cua,….

* Thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước vì: tinh trùng cần có môi trường nước để bơi đến gặp trứng và thụ tinh cho trứng.

Bài 3 (trang 178 SGK Sinh 11): Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh trong.

Lời giải:

Các động vật có thụ tinh trong (tinh trùng gặp trứng ở trong cơ quan sinh dục của con cái): voi, hươu nai, bò, lợn, gấu, rắn, cá voi, cá heo, chim,…

Bài 4 (trang 178 SGK Sinh 11): So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật.

Lời giải:

* Giống nhau:

– Có sự kết hợp của giao tử đực (n) và giao tử cái (n) để hình thành hợp tử (2n).

– Con sinh ra mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ.

* Khác nhau:

Sinh sản hữu tính ở động vật Sinh sản hữu tính ở thực vật
Quá trình tạo giao tử Giao tử đực tạo ra ở cơ quan sinh dục đực, giao tử cái tạo ra ở cơ quan sinh dục cái. Hạt phấn (chứa giao tử đực) hình thành trong bao phấn, noãn (chứa giao tử cái) hình thành trong bầu.
Quá trình thụ tinh Thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trong Thụ tinh kép
Quá trình phát triển phôi Diễn ra trong trứng hoặc trong tử cung của con cái hoặc trong túi của con đực (cá ngựa). Diễn ra trong bầu, vách bầu hình thành vỏ quả để bảo vệ phôi.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular