Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Chương IV - Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
Wednesday, June 19, 2024
HomeGiải bài tập Lớp 11Giải bài tập Sinh học 11Chương IV - Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Chương IV – Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 1 (trang 174 SGK Sinh 11): So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

Lời giải:

* Giống nhau:

– Không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể con sinh ra giống hệt nhau và giống hệt mẹ về di truyền.

– Cơ thể mới được tạo ra bằng hình thức nguyên phân.

* Khác nhau:

Sinh sản vô tính ở động vật Sinh sản vô tính ở thực vật
Hình thức sinh sản: Trinh sinh, phân đôi, nảy chồi,phân mảnh. Hình thức sinh sản: Sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng

Bài 2 (trang 174 SGK Sinh 11): Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

Lời giải:

Động vật sinh sản vô tính tạo ra các thế hệ con cháu giống hệt nhau và giống hệt mẹ về mặt di truyền, không có sự thay đổi nào về di truyền giúp chúng thích nghi với điều kiện môi trường khác môi trường ban đầu, vì vậy khi điều kiện sống thay đổi chúng không có khả năng thích ứng, dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết.

Bài 3 (trang 174 SGK Sinh 11): Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể

Lời giải:

Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể:

– Sinh sản vô tính: tạo ra cơ thể mới mà không qua thụ tinh.

– Tái sinh: tái tạo lại những cơ quan, bộ phận cơ thể đã mất mà không tạo được cơ thể mới.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular