Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Chương IV - Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật
Thursday, June 13, 2024
HomeGiải bài tập Lớp 11Giải bài tập Sinh học 11Chương IV - Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Chương IV – Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 1 (trang 166 SGK Sinh 11): Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn?

Lời giải:

Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy).

Có 2 hình thức thụ phấn:

* Tự thụ phấn: Hạt phấn của nhị hoa nảy mầm trên núm nhụy của chính hoa đó hoặc hạt phấn từ nhị của một hoa rơi trên núm nhụy của một hoa khác trên cùng một cây và nảy mầm.

* Thụ phấn chéo: Hạt phấn từ nhị của một hoa rơi và nảy mầm ở núm nhụy của một hoa trên những cây khác nhau cùng loài.

Bài 2 (trang 166 SGK Sinh 11): Thụ tinh kép là gì?

Lời giải:

  Thụ tinh kép: cùng một lúc giao tử đực thứ nhất (nhân thứ nhất) (n) thụ tinh với tế bào trứng (n) để hình thành hợp tử (2n) và giao tử đực thứ hai (nhân thứ hai) (n) kết hợp với tế bào lưỡng bội (2n) để hình thành nhân tam bội (3n) (khởi đầu của nội nhũ).

Bài 3 (trang 166 SGK Sinh 11): Trình bày nguồn gốc của hạt và quả.

Lời giải:

– Hạt do noãn đã được thụ tinh phát triển thành. Hạt chứa phôi và có nội nhũ hoặc không có nội nhũ.

– Quả do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành. Quả được hình thành không do thụ tinh noãn gọi là quả đơn tính.

– Quá trình hình thành quả xảy ra đồng thời với quá trình hình thành hạt.

Bài 4 (trang 166 SGK Sinh 11): Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì?

A – tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử).

B – hình thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển,

C – hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội.

D – hình thành nội nhũ, cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.

Lời giải:

Đáp án: D.

Bài 5 (trang 166 SGK Sinh 11): Nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người.

Lời giải:

Vai trò của quả:

– Đối với thực vật:

+ Quả chứa, bảo vệ và giúp phát tán hạt.

+ Quả chín biến đổi màu sắc, độ cứng, xuất hiện mùi vị, hương thơm hấp dẫn động vật ăn quả giúp cho sự phát tán hạt.

– Đối với con người:

Quả là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng (vitamin, khoáng chất, đường,…) quan trọng cho con người.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular