fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeGiải bài tập Lớp 11Giải bài tập Sinh học 11Chương I - Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Chương I – Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Bài 1 (trang 26 SGK Sinh 11): Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Lời giải:

Thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng cây lúa không thể sống được vì Nitơ là nguyên tố khoáng thiết yếu, có tầm quan trọng đặc biệt đối với quá trình sống, sinh trưởng, phát triển của cây lúa:

– Nitơ tham gia cấu tạo nên protein, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục,…

– Cây lúa thiếu nitơ sẽ yếu, quang hợp kém, kém phát triển, năng suất và chất lượng thấp.

Bài 2 (trang 26 SGK Sinh 11): Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?

Lời giải:

Thực vật chỉ có thể sử dụng nitơ ở dạng khử là NH4+. Tuy nhiên khi cây hấp thụ nitơ thì chúng hấp thụ ở cả dạng NH4+ và NO3 . Do vậy trong mô thực vật cần diễn ra quá trình khử nitrat để chuyển NO3 thành NH4+ để cây có thể sử dụng.

Bài 3 (trang 26 SGK Sinh 11): Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH4+ đầu độc?

Lời giải:

Khi lượng NH4+ trong cơ thể thực vật quá nhiều chúng sẽ khử độc NH4+ đồng thời dự trữ NH4+ bằng cách hình thành amit:

Axit amin đicacbôxilic + NH4+ → Amit.

Ví dụ: Axil glutamic + NH4+ → Glutamin.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular