fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeGiải bài tập Lớp 11Giải bài tập Sinh học 11Chương I - Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Chương I – Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 1 (trang 50 SGK Sinh 11): Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?

Lời giải:   

Quang hợp quyết định năng suất của thực vật vì: 90 – 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quá trình quang hợp.

Bài 2 (trang 50 SGK Sinh 11): Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế.

Lời giải:

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế:

– Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

– Năng suất kinh tế là một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loại cây.

– Những loài cây được con người sử dụng toàn bộ sinh khối thì năng suất sinh học cũng chính là năng suất kinh tế.

Bài 3 (trang 50 SGK Sinh 11): Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.

Lời giải:

Các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua điều khiển quá trình quang hợp:

– Tăng diện tích lá (tăng diện tích tiếp nhận ánh sáng): bón phân tưới nước hợp lí, sử dụng kĩ thuật chăm sóc phù hợp cho từng loại cây trồng.

– Tăng cường độ quang hợp: cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

– Tăng hệ số kinh tế:

+ Chọn giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, củ,…) với tỉ lệ cao.

+ Bón phân hợp lí.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular