fbpx
Tuesday, April 23, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Hóa 12 nâng caoChương 9 - Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường

Chương 9 – Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 1 (trang 272 sgk Hóa 12 nâng cao): Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?

A. Không khí chứa 78% N2, 21% O2, 1% hỗn hợp CO2, H2O, H2.

B. Không khí chứa 78% N2, 18% O2, 4% hỗn hợp CO2, SO2, HCl

C. Không khí chứa 78% N2, 20% O2, 2% hỗn hợp CH4, bụi và CO2

D. Không khí chứa 78% N2, 16% O2, 3% hỗn hợp CO2, 1% CO, 1% SO2

Lời giải:

Đáp án A

 

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular