fbpx
Monday, September 25, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Vật lý 12 nâng caoChương 8 - Bài 50: Thuyết tương đối hẹp

Chương 8 – Bài 50: Thuyết tương đối hẹp

CÂU HỎI

Câu 1 (trang 256 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phát biểu hai tiên đề Anh – xtanh.

Lời giải:

Xem mục 2 phần KTCB.

Câu 2 (trang 256 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu vắn tắt hai hệ quả của thuyết tương đối hẹp.

Lời giải:

Xem mục 3 phần KTCB.

Bài 1 (trang 256 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Khi nguồn sáng chuyển động, vận tốc truyền ánh sáng trong chân không có giá trị.

A. Nhỏ hơn c.

B. Lớn hơn c.

C. Lớn hơn hoặc nhỏ hơn c, phụ thuộc vào phương truyền và vận tốc của nguồn.

D. Luôn bằng c, không phụ thuộc phương truyền và vận tốc của nguồn.

Lời giải:

Chọn D

Bài 2 (trang 256 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Khi một cái thước chuyển động dọc theo phương chiều dài của nó, độ dài của thước đo trong hệ quán tính K.

A. Không thay đổi.

B. Co lại, tỉ lệ nghịch với vận tốc của thước.

C. Dãn ra, phụ thuộc vào vận tốc chuyển động của thước.

D. Co lại theo tỉ lệ:

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 (trang 256 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tính độ có chiều dài của một cái thước có chiều dài tiêng bằng 30 cm, chuyển động với vận tốc v=0,8c.

Lời giải:

Ta có:

Độ co chiều dài : ∆l = l0 – l = 30 – 18 = 12 cm

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular