Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Chương 6 - Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm
Saturday, June 22, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Hóa 12 nâng caoChương 6 - Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của...

Chương 6 – Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Bài 1 (trang 180 sgk Hóa 12 nâng cao): Hợp chất nào của nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (theo tỷ lệ mol 1: 1) có sản phẩm là Na[Al(OH)4]?

Lời giải:

A. Al2(SO4)3

B. AlCl3

C. Al(NO3)3

D. Al(OH)3

Bài 2 (trang 180 sgk Hóa 12 nâng cao): Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit và dung dịch kiềm?

A. AlCl3 và Al2(SO4)3

B. Al(NO3)3 và Al(OH)3

C. Al2(SO4)3 và Al2O3.

D. Al(OH)3 và Al2O3

Lời giải:

Đáp án D

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular