Chương 6 – Bài 29: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

0
258

Bài 1 (trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao): Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra :

A. Sự khử ion Na+

B. Sự oxi hóa Na+

C. Sự khử phân tử H2O

D. Sự oxi hóa phân tử H2O

Lời giải:

Đáp án C

Comments

comments