fbpx
Wednesday, October 4, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Vật lý 12 nâng caoChương 5 - Bài 26: Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay...

Chương 5 – Bài 26: Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần

CÂU HỎI

Câu 1 (trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thế nào là điện áp xoay chiều? Dòng điện xoay chiều?

Lời giải:

+ Điện áp biến đổi điều hòa theo thời gian là điện áp xoay chiều

+ Dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.

Câu 2 (trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời trên một đoạn mạch biến thiên giống nhau và khác nhau ở điểm nào?

Lời giải:

Điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời trêm một đoạn mạch biến thiên giống nhau là biến thiên điều hòa cùng tần số. điểm khác nhau giữa chúng làm biên độ và pha ban đầu.

BÀI TẬP

Bài 1 (trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

A. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

B. chỉ được đo bằng cac ampe kế xoay chiều.

C. bằng giá trị trung bình chia cho √2.

D. Bằng giá trị cực đại chia cho 2.

Lời giải:

Chọn A

Bài 2 (trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?

A. có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

B. điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì của dòng điện bằng 0.

C. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong mọi khoảng thời gian bất kì đều bằng 0.

D. Công suất tỏa nhiệt tức thời trên một đoạn mạch có giá trị cực đại bằng công suất tỏa nhiệt trung bình nhân với √2.

Lời giải:

Chọn B

Bài 3 (trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dòng điện chạy trên một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100πt(A). Viết biểu thức của điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch, biết điện áp này sớm pha π/3 đối với cường độ dòng điện và có giá trị hiệu dụng là 12V.

Lời giải:

Phương trình tổng quát của hiệu điện thế u = U0cos⁡(ωt + φ).

Từ giả thiết ta xác định được U0 = 12√2 V, ω = 100π, φ = π/3.

Do đó : u = 12√2cos⁡(100πt + π/3) (V)

Đồ thị biểu diễn u và I theo t như hình 5.1

Bài 4 (trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω. Biết nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là 9.105 J. tìm biên độ của cường độ dòng điện.

Lời giải:

Áp dụng công thức:

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao

Suy ra:

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular